in

Marszałek Senatu zaapelował do rządzących – „Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno”

Tomasz Grodzki w dzisiejszym wystąpieniu postanowił zaapelować do rządzących o to, aby w końcu otworzyli oczy, póki jeszcze nie jest za późno. Jego wypowiedź dotyczyła w dużej mierze zamiaru zawetowania nowego budżetu Unii Europejskiej, a tym samym funduszu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.

Orędzie Marszałka Senatu

27 listopada 2020 roku prof. Tomasz Grodzki zaapelował do rządu o to, aby nie wetowali nowego budżetu UE.

Powiedział na początku:

„Jesteśmy w punkcie zwrotnym naszej historii. Polski rząd chce zawetować nowy budżet Unii Europejskiej, a tym samym fundusz odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa. Budżet Unii to nasze pieniądze, podatników Polski i całej Europy. Rząd chce je zawetować, bo nie chce powiązania budżetu z przestrzeganiem prawa.”

Grodzki postanowił nawiązać do groźby weta, którą wysunęła jedynie Polska i Węgry:

„Nie możemy zrozumieć, dlaczego rząd chce zrezygnować z pieniędzy, które należą się Polakom. A przecież to proste. Wystarczy być praworządnym, przestrzegać Konstytucji, trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa, poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej. Rozumieją to wszystkie kraje UE, poza dwoma, które lekceważą praworządność i reguły demokratyczne.”

Dalej Marszałek Senatu przekonywał:

„Do UE wstąpiliśmy z własnej woli. To my, dumny polski naród, zdecydowaliśmy o tym w referendum. Rząd nie ma mandatu do wyprowadzania nas z Unii, bez zapytania narodu o zdanie.”

W swoim orędziu starał się podkreślić, że Senat zdecydował się podjąć uchwałę, która wzywa rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu unijnego budżetu i wierzy w to, że dojdzie do wycofania weta przez Polskę, jeśli chodzi o tę kwestię:

„Senat, głosami demokratycznej większości, w poczuciu odpowiedzialności za naszą ojczyznę, podjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego przez ten rząd projektu unijnego budżetu. Jako senatorowie najjaśniejszej Rzeczypospolitej, oczekujemy poszanowania interesu narodowego i wycofania się ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta.”

Marszałek Senatu wezwał rząd do tego, aby wreszcie się opamiętał:

„Wzywam rządzących do opamiętania, jeszcze nie jest za późno. Zapewniam, że Senat dołoży wszelkich starań, by zwyciężył interes Polski, w której praworządność, fundamenty demokracji, równość obywateli wobec prawa, nie są kwestionowane”

Na koniec zaapelował o to, aby rządzący przestrzegali praworządności:

„Apeluję do rządzących, wróćcie do przestrzegania praworządności, a konflikt z UE sam się rozwiąże. Ale jeśli spowodujecie, że Polska straci gigantyczne pieniądze na dalszy rozwój i odbudowę, jeśli wyprowadzicie nas z europejskiego domu, historia i ludzie wam tego nie wybaczą!”