in

Kierowcy mają czas do 25 stycznia. Za zignorowanie obowiązku grozi wysoka kara

Polscy kierowcy często nie zdają sobie sprawy, że posiadanie samochodu wiąże się z koniecznością ponoszenia szeregu opłat, w tym także za wyposażenie swojego pojazdu.

Opłaty za korzystanie z radia w samochodzie?

Abonament za użytkowanie radia w samochodzie jest obowiązkowy dla dwóch grup obywateli. Pierwszą grupą są osoby, które nie posiadają radia lub telewizora w domu i nie wnoszą opłaty zbiorczej. Natomiast osoby, które już opłaciły abonament za odbiorniki w domu, nie muszą dopłacać do radia w samochodzie.

Drugą grupą są instytucje, w tym firmy, które muszą opłacać abonament za każde posiadane urządzenie, np. za każdy samochód.

W przypadku samochodów w leasingu to firma dysponująca pojazdem jest zobowiązana do rejestracji odbiornika i opłacenia abonamentu. Wniesienie opłaty abonamentowej za radio w samochodzie w leasingu jest więc obowiązkiem firmy.

Koszt abonamentu

Od 1 stycznia 2023 roku stawka za użytkowanie radia w samochodzie wynosić będzie 8,7 zł miesięcznie. Natomiast opłata za odbiornik multimedialny, który pozwala na emitowanie telewizji i innych treści, wynosić będzie 27,30 zł miesięcznie. W roku 2022 stawki te wynosiły odpowiednio 7,5 i 24,5 zł. Oznacza to, że w 2023 roku opłaty wzrosną o 1,2 zł dla radia i 2,8 zł dla odbiornika multimedialnego.

Abonament można opłacić z góry, co pozwala uzyskać rabat w wysokości 10%.

Kara za brak opłaty

Jeśli opłata nie zostanie uiszczona do 25 stycznia, grozi kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. To oznacza 261 zł kary za radio i 819 zł kary za odbiornik radiowo-telewizyjny. Ponadto, właściciel pojazdu lub jego posiadacz zostanie zobowiązany do opłacenia zaległych abonamentów od momentu w którym zarejestrował auto.

W Polsce kary za brak opłaconego abonamentu w samochodzie są nakładane przez urzędników Poczty Polskiej podczas kontroli. Zdarzenia te są rzadkie, ale nadal mogą się zdarzyć.

Kto jest zwolniony z opłat za korzystanie z radia i telewizji?

W Polsce istnieją pewne grupy osób, które są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z radia i telewizji oraz radia w samochodzie. Są to:
-osoby, które ukończyły 75. rok życia,
-bezrobotni,
-osoby z I grupą inwalidzką,
-weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
-osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Źródło: mojafirma.infor.pl