in ,

Więźniowie będą płacić za prąd. Rząd właśnie przekazał szczegóły projektu.

Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło zająć się przygotowaniem nowelizacji kodeksu karnego, wprowadzając zryczałtowaną opłatę miesięczną za korzystanie z prądu przez więźniów zakładów karnych czy też aresztów śledczych.

Ile więźniowie zapłacą za prąd? Znamy szczegóły.

Nowe przepisy

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał informacje dotyczące projektu ustawy zmiany przepisów kodeksu karnego, której konsekwencją będzie wprowadzenie opłaty w wysokości 20 złotych miesięcznie dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, którzy używają dodatkowego sprzętu elektrycznego, np. czajnika, telewizora, radia czy też wieży stereo. To działanie ma być kolejną odpowiedzią rządu na kryzys energetyczny.

Oczywiście opłata pojawi się tam, gdzie korzystanie z dodatkowych urządzeń jest dozwolone. W przypadku zwykłego zużycia energii elektrycznej nie będzie ona pobierana.

„Wysokość zryczałtowanej miesięcznej opłaty związanej z użytkowaniem w celi mieszkalnej dodatkowego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego ustalono na poziomie 20 zł miesięcznie. Powyższa kwota została obliczona na podstawie średniej wartości poboru energii elektrycznej przez najpopularniejsze urządzenia dopuszczone do użytku w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz średniego czasu ich użytkowania w ciągu miesiąca” – możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu resortu sprawiedliwości.

Jak wynika z projektu ustawy, opłata będzie potrącana automatycznie ze środków „pozostających w dyspozycji skazanego”. Ci, którzy takich środków nie posiadają, będą musieli liczyć się z wyegzekwowaniem długu po wyjściu na wolność. Warto jednak podkreślić, co ponadto przewiduje ustawa: „W szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza gdy skazany nie posiada środków finansowych i zatrudniony jest nieodpłatnie w zakładzie karnym, dyrektor może zwolnić go od uiszczania opłaty”.

Pieniądze z pobranych opłat za użytkowanie dodatkowych sprzętów elektrycznych zostaną przeznaczone na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Resort Zbigniewa Ziobry przeanalizował, że opłatą zostanie obciążonych 90 procent osadzonych. Dochody uzyskane dzięki temu w ciągu roku wyniosą 15,7 miliona złotych. Zmiany w przepisach kodeksu karnego pojawią się już 1 styczna 2023 roku.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!