in

Ogromne zmiany już od 1 lipca 2023 roku. Na to czekali Polacy

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna przechodzi gruntowną metamorfozę – od 1 lipca 2023 roku wszystko się zmieni! To dobra wiadomość dla pacjentów oczekujących na szybką pomoc medyczną i skrócenie kolejek. Serwis poradnikzdrowie.pl donosi o nowych przepisach, które mają na celu poprawić dostępność świadczeń medycznych w najtrudniejszych dla nas chwilach. Znamy szczegóły.

Nowa era opieki zdrowotnej: Punkty NiŚOZ na oddziałach ratunkowych

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wprowadza przełomowe rozwiązanie, które zrewolucjonizuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Polsce. Już od 1 lipca 2023 roku na każdym oddziale ratunkowym pojawią się specjalne punkty, zapewniające wsparcie medyczne w godzinach nocnych i w dni świąteczne. To kluczowy krok w kierunku skracania czasu oczekiwania na pomoc oraz poprawy jakości świadczeń medycznych.

„Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 roku, zmienione przez rozporządzenie z 15 czerwca 2022 roku, nakłada obowiązek na szpitale zlokalizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) w organizacji punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ). Oznacza to, że w tym samym budynku lub kompleksie budynków, pod tym samym adresem co SOR, będzie działał punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” – czytamy na poradnikzdrowie.pl.

Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o rozporządzenie, postawiło przed szpitalami, posiadającymi szpitalne oddziały ratunkowe (SOR), wymóg organizacji miejsc udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do 30 czerwca 2023 roku. Aby sprostać temu zadaniu, konieczne było ustalenie zasad dotyczących miesięcznego ryczałtu dla tych podmiotów, szczególnie na początkowym etapie ich działalności, jak podkreślają przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Nowe podejście: Ustalanie ryczałtu na podstawie kompleksowych przepisów

W jaki sposób będzie ustalany ryczałt? NFZ informuje, że ze względu na to, iż dotychczasowe przepisy nie uregulowały w pełni tego zagadnienia (nie wszystkie oddziały wojewódzkie posiadały obszary, w których świadczenia były realizowane przez kilka zakwalifikowanych podmiotów opieki zdrowotnej pierwszego stopnia, co skutkowało brakiem najniższego obowiązującego ryczałtu za liczbę udzielonych porad lekarskich i wizyt pielęgniarskich, niezbędnego do ustalenia ryczałtu dla świadczeniodawcy rozpoczynającego udzielanie świadczeń), wprowadzono nowy sposób ustalania wysokości ryczałtu.

Postęp w systemie zdrowotnym

Wprowadzenie nowych wytycznych dla szpitali oraz zmian w ustalaniu ryczałtu to kolejny krok w przekształcaniu systemu opieki zdrowotnej. Poprawa organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia medyczne i zapewnienie kompleksowej opieki w kluczowych momentach. Te innowacyjne rozwiązania mają na celu podniesienie standardów i efektywności całego systemu, aby pacjenci otrzymywali lepsze i bardziej dostępne świadczenia zdrowotne.
 
Źródło: poradnikzdrowie.pl, baw.nfz.gov.pl