in ,

Zapomnisz o tym obowiązku? Czeka Cię kara, nawet 1500 złotych

Zima w Polsce, czas, gdy biały puch pokrywa ulice i chodniki, przynosi nie tylko piękno, ale również odpowiedzialność. Właściciele posesji muszą pamiętać o obowiązkach, które zimowa aura nakłada na nich. Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

Odpowiedzialność za chodniki: czyj to obowiązek?

Zima to okres, kiedy każdy Polak musi pamiętać o szeregu obowiązków, które są nie tylko wymogiem społecznym, ale również prawnym. Właściciele domów i mieszkań stają przed koniecznością zmierzenia się z dodatkowymi zadaniami, mającymi na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym.

Podstawowym zadaniem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie chodników w czystości. Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach jasno określa, że to właściciel posesji odpowiada za odśnieżanie chodników przylegających do jego terenu. Jeżeli jednak między chodnikiem a posesją znajduje się pas zieleni, obowiązek ten przechodzi na gminę.

Mandaty i odszkodowania

Niewypełnienie obowiązków może skutkować mandatem do 1500 zł. Jednak znacznie poważniejszą konsekwencją może być konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku. Kwoty odszkodowań zależą od stopnia uszkodzenia ciała poszkodowanego i mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Oczyszczanie dachów

Oprócz chodników, właściciele nieruchomości mają również obowiązek dbania o dachy swoich budynków. Usuwanie śniegu i sopli lodu jest niezbędne, by zapobiec nieszczęśliwym wypadkom. Niezastosowanie się do tych wytycznych grozi mandatem do 500 zł, a w przypadku wypadku – surowymi odszkodowaniami.

Zima w Polsce stawia przed właścicielami posesji szereg wyzwań. Pamiętanie o odpowiedzialności za chodniki i dachy to nie tylko obowiązek prawny, ale także kwestia bezpieczeństwa i troski o innych. Dbanie o te aspekty może uchronić zarówno właścicieli, jak i przechodniów przed poważnymi konsekwencjami.