in

Nowy znak drogowy w Polsce – Za niedostosowanie się do niego, grozi kara w wysokości 500 zł!

Ministerstwo infrastruktury uzasadnia wprowadzenie nowego znaku pogarszającym się stanem środowiska.

Podkreśla, że takie kraje Europy jak Czechy, Niemcy czy Francja także wprowadziły podobne ograniczenia.

Nowy znak drogowy oznacza „strefę czystego transportu”, będzie wyznaczał tereny miejskie, na które będą mogły wjeżdżać wyłącznie ekologiczne środki transportu.

Znak rozpoczynający (D-54) i zamykający (D-55) strefę zostaną wprowadzone w związku z Ustawą o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych.
 

 
Do strefy czystego transportu wstęp będą miały wyłącznie pojazdy z napędem elektrycznym, gazem ziemnym CNG oraz wodorowym.
 
Znak pojawi się na drogach już następnego dnia po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Nie dostosowanie się do zakazu będzie zagrożone karą 500 zł.