fot. ©Webniusy
in

Pojawiło się nowe świadczenie. Oto, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pieniądze

W życiu każdego z nas, dodatkowe środki finansowe mogą znacząco podnieść komfort życia i pomóc w realizacji osobistych celów. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z niepełnosprawnościami, dla których dodatkowe wsparcie finansowe może oznaczać lepszą opiekę i większą niezależność. W 2024 roku, polscy obywatele zyskali nową możliwość uzyskania takiego wsparcia, dzięki nowemu świadczeniu oferowanemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zmiany korzystne dla Polaków: Nowe świadczenie od ZUS

W odpowiedzi na rosnące potrzeby osób z niepełnosprawnością, ZUS wprowadził nowe świadczenie, które ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego tej grupie społecznej. Ta zmiana stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności pomocy i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. ZUS, reagując na te potrzeby, ułatwia dostęp do dodatkowych środków, co jest korzystną zmianą dla wielu Polaków.

Proces aplikacyjny: pierwszy krok w WZON

Aby ubiegać się o nowe świadczenie, kandydaci muszą najpierw zwrócić się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Jest to instytucja odpowiedzialna za ustalenie zakresu potrzebnego wsparcia finansowego. Wnioski dostępne są online na stronach urzędów wojewódzkich i można je złożyć na trzy sposoby: elektronicznie, pocztą lub osobiście, co pozwala na dostosowanie procesu aplikacyjnego do indywidualnych potrzeb wnioskodawców.

Drugi etap: złożenie wniosku do ZUS

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z WZON, wnioskodawcy mogą kontynuować proces, składając wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do ZUS. Ta część procedury odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia, lub za pomocą bankowości elektronicznej, co zapewnia wygodę i efektywność w składaniu wniosków.

Ważne aspekty procedury

W procesie aplikacyjnym ważne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, które jest niezbędne do złożenia wniosku. W przypadku posiadania dwóch orzeczeń, wnioskodawca ma prawo wyboru, które z nich przedstawi. Ponadto, istnieje możliwość wypełniania dokumentów w imieniu innej osoby, pod warunkiem posiadania odpowiedniego upoważnienia lub statusu opiekuna prawnego.

Wprowadzenie nowego świadczenia przez ZUS to znaczący krok w kierunku zapewnienia dodatkowego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Procedura ta, choć wymaga pewnych kroków, jest zaprojektowana w taki sposób, aby była jak najbardziej dostępna dla osób potrzebujących. Dzięki temu świadczeniu, wiele osób zyska nie tylko finansowe wsparcie, ale również poczucie większej stabilności i niezależności w codziennym życiu.