in ,

Nowe przepisy właśnie weszły w życie. Budzą postrach wśród Polek.

Od 1 października personel medyczny jest zobowiązany do tego, by wpisać do Systemu Informacji Medycznej informacje o ciąży pacjentki. O czym dokładnie mowa? Kto będzie mógł zobaczyć takie dane? Znamy szczegóły.

Dotychczas taki zapis nie był obowiązkowy. Wiele kobiet jest wstrząśniętych tym, że taka zmiana wchodzi w życie.

Nowe przepisy

Od tej pory lekarz, położna lub pielęgniarka muszą zarejestrować w Systemie Informacji Medycznej (SIM) informację o ciąży pacjentki. Jest to wynikiem wejścia w życie przepisów rozporządzenia dotyczącego szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Jak wynika z informacji podanych przez prawo.pl, lekarze mają obowiązek wprowadzić dane pacjentki do SIM, o ile – jak wynika z rozporządzenia – uzyskają je przy udzieleniu świadczenia zdrowotnego (dotyczy to również wizyt prywatnych) lub realizacji istotnej procedury medycznej.

Pacjentka nie ma prawa zakazać lekarzowi wpisania informacji na temat ciąży czy też żądać usunięcia takich danych z systemu. Informacje znikną po tym, jak ciąża się zakończy. Warto podkreślić, że informacja o porodzie lub ewentualnym poronieniu także pojawia się w SIM.

W chwili, gdy kobieta poroni w domu i nie zgłosi tego lekarzowi, ciąża będzie widnieć w SIM maksymalnie do pierwotnie zaraportowanej przewidywanej daty porodu.

„Nawet brak zgody na wpisanie danych do rejestru czy nawet jednoznaczny sprzeciw pacjenta w tym zakresie nie zwalnia usługodawcy z konieczności realizacji obowiązku przekazywania do SIM danych o zdarzeniach medycznych” – wyjaśnia Joanna Zaręba, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Centrum e-Zdrowie, cytowana przez serwis, i podkreśla, że obowiązek ten istnieje na mocy art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Rozporządzenie to spotkało się ze sprzeciwem wielu kobiet.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza jednak, że dzięki temu kobiety nie będą narażone na przyjmowanie niewskazanych w ciąży leków np. w sytuacji ratowania życia. Dane z SIM pojawiają się na Internetowym Koncie Pacjenta – kto może do nich zajrzeć?

Dostęp do tych informacji będzie miał:

– pracownik medyczny, który wpisał daną informację (dokumentację medyczną) lub pracownik, który w tym samym podmiocie kontynuuje leczenie danego pacjenta,
– lekarz, pielęgniarka i położna POZ, którzy zostali wybrani przez danego pacjenta,
– każdy pracownik medyczny w przypadku zagrożenia życia.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: prawo.pl