in

Dobra wiadomość dla emerytów. Zmiany w przepisach od marca 2023 r.

Od marca 2023 roku emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić więcej do swojego świadczenia. Jednak muszą uważać na graniczne kwoty przychodu, których przekroczenie może spowodować pomniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia. Limity dorabiania są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące.

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów – co się zmieniło?

Pierwszy próg wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia, a od marca 2023 roku będzie to 4713,50 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie wpłyną na zmniejszenie emerytury. Jednak jeśli dochód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli od marca 2023 roku 8753,60 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłacane świadczenie.

Wyjątkiem od limitów dorabiania są emeryci, którzy ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, oraz osoby pobierające renty rodzinne. Osoby dorabiające do emerytury, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, muszą do 28 lutego 2023 roku poinformować ZUS o wysokości dodatkowych przychodów.

Przywilej dorabiania bez ograniczeń dotyczy również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Należy pamiętać, że limity dorabiania zmieniają się co trzy miesiące, więc emeryci i renciści powinni na bieżąco sprawdzać aktualne kwoty. Dla tych osób, które mają zamiar dorabiać, ale obawiają się przekroczenia limitów, warto skonsultować swoją sytuację z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. emerytur i rent.