in

65-latek pozował z 12-letnią narzeczoną. Zobacz, jak ludzie reagowali na ich ślub.

Musimy się pogodzić z tym, że dzisiejszy świat jest niezwykle zróżnicowany kulturowo. Jesteśmy zmuszeni przez to akceptować w naszym otoczeniu wiele rzeczy, które z naszego punktu widzenia wydają się dziwne lub wręcz nie do przyjęcia. Jednym z nich są zdecydowanie aranżowane małżeństwa.

Wydają się być one wbrew jakimkolwiek zasadom funkcjonowania dzisiejszych państw, jednak statystyki mówią co innego. Według nich, kilkaset milionów niepełnoletnich dziewczynek, jest zmuszanych do poślubienia kilkakrotnie starszych mężczyzn. Dzieci te praktycznie nie mają już żadnych szans na zdobycie wykształcenia i jakąkolwiek dobrą przyszłość, gdyż bardzo często stają się po prostu własnością swoich mężów. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w krajach Trzeciego Świata, jednak coraz częściej aranżowanie małżeństw odbywa się w wysoko rozwiniętych państwach.
Powodem, dla którego rodzice decydują się na wydawanie swoich córek za starszych mężczyzn, bardzo często nie są kwestie kulturowe, a jedynie problemy finansowe i ubóstwo.

Tym zjawiskiem zainteresował się Youtuber Coby Persin, który postanowił sprawdzić, jak zwykli ludzie na ulicy zareagują na małżeństwo 12-letniej dziewczynki i 65-letniego mężczyzny. Aktorzy wynajęci przez Youtubera mieli odbyć małżeńską sesję zdjęciową na ulicy Nowego Jorku.

Początkowo przechodnie reagowali jedynie ciekawością i zdziwieniem. Po pewnym czasie pewien mężczyzna podszedł do pana młodego i zaczął mu ubliżać.

Kolejni przechodnie reagowali jeszcze bardziej radykalnie. Niektórzy wręcz odciągali dziewczynkę od mężczyzny, wyzywając go przy tym od najgorszych.

Eksperyment ten udowodnił, że ogół społeczeństwa wciąż nie godzi się na krzywdzenie dzieci aranżowanymi małżeństwami. To bardzo dobrze, ponieważ małżeństwa młodych dziewczynek ze starszymi mężczyznami są przekreśleniem jakichkolwiek szans dziecka na szczęśliwą przyszłość.