in

Od 1 kwietnia Polaków czeka ważny obowiązek. Za jego niewypełnienie grożą surowe kary.

Co dziesięć lat przez GUS przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny. Przypada on na kwiecień tego roku. Urzędy statystyczne będą zajmować się wtedy zbieraniem informacji o Polakach. Lepiej wiedzieć, o czym mowa.
 
Przepisy europejskie zakładają, że Polska ma obowiązek monitorować liczbę ludności i mieszkań co dziesięć lat. Ostatnia analiza miała miejsce w 2011 r.
 
W 2021 roku zostanie on przeprowadzony pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca. Z powodu pandemii koronawirusa możemy spodziewać się jednak, że będzie to trwało dłużej, a mianowicie do 30 września.

“To dałoby nam większą przestrzeń, swobodę i bezpieczeństwo jeżeli chodzi o aktywne reagowanie na przebieg procesów epidemicznych” – przyznaje Dominik Rozkrut, prezes GUS.

Każdy jest zobowiązany do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Jest on skierowany do osób fizycznych, które stale bądź czasowo przebywają w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych lub innych lokalach niebędących mieszkaniami. W spisie biorą udział też ci, którzy nie mają oficjalnie żadnego miejsca zamieszkania.

Jeśli uznamy, że nie chcemy brać udziału w tegorocznym rejestrze, będziemy musieli liczyć się z karą w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Obywatele będą musieli odpowiedzieć na wiele pytań takich jak: płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny i obywatelstwo, status zatrudnienia i wykonywany zawód, wymiar czasu pracy, rodzaje pobieranych świadczeń socjalnych i edukacja (poziom wykształcenia).

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego musimy także podać informacje związane z ewentualnym stopniem niepełnosprawności czy też okresem zamieszkiwania w obecnym miejscu i wyjazdami zagranicznymi.

Urzędnicy będą pytać także o szczegóły dotyczące stanu i charakterystyki domu bądź mieszkania (rok budowy, status własności, liczba pomieszczeń, powierzchnia użytkowa). Narodowy Spis Powszechny to nic innego jak zbiór wiedzy o obywatelach i ich życiu.

Rejestr pozwala na zebranie danych na temat sytuacji ekonomiczno-społecznej Polaków oraz warunków życia codziennego. Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu rząd podejmuje później decyzje i dopasowuje strategie, zarówno polityczne, jak i społeczne.

Ci, którzy nie zajmą się wypełnieniem formularza elektronicznego, mogą spodziewać się telefonu czy też osobistej wizyty rachmistrzów spisowych. Warto podkreślić, że urzędnicy muszą dochować tajemnicy statystycznej. W innym razie czekają ich surowe kary (nawet kara pozbawienia wolności do lat pięciu).

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: biznesinfo.pl