in

Morfologia krwi – co mówi o naszym zdrowiu?

Morfologia krwi to podstawowe badanie laboratoryjne, które może dostarczyć wielu cennych informacji na temat stanu zdrowia. Dowiedz się, na czym polega to badanie, o czym mogą świadczyć nieprawidłowe wyniki i jak często należy wykonywać morfologię.

Morfologia krwi – co to za badanie?

Morfologia należy do najpopularniejszych badań laboratoryjnych. Wyniki morfologii stanowią podstawę do dokonania ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta, ponieważ analizowane parametry krwi pozwalają wykryć wiele schorzeń, które rozwijają się w organizmie, nawet w ich wczesnym stadium, kiedy nie dają jeszcze niepokojących objawów. Do badania wystarczy zaledwie 5 ml krwi żylnej pobranej od pacjenta.

Morfologia krwi pozwala ocenić takie parametry krwi, jak:

  • liczba poszczególnych rodzajów krwinek, tj. erytrocytów (krwinek czerwonych), leukocytów (krwinek białych) oraz trombocytów (płytek krwi);
  • liczba i procentowy udział różnego rodzaju krwinek białych (WBC);
  • średnia objętość erytrocytu (MCV);
  • parametry hemoglobiny, tj. średnia objętość w krwince (MCH) oraz średnie stężenie w krwince (MCHC).

Liczba erytrocytów (RBC), stężenie hemoglobiny (HGB) oraz wartość hematokrytu (WBC) to podstawowe parametry krwi, które pozwalają określić powyższe wartości.

Morfologia – najczęstsze przyczyny odchyleń od normy

Czego dotyczą najczęstsze odchylenia od normy w wynikach morfologii i o czym mogą świadczyć?

  • Niedokrwistość – charakteryzuje się obniżeniem poziomu hemoglobiny, zazwyczaj towarzyszą jej zmniejszenie wartości hematokrytu (HCT) i liczby krwinek czerwonych – erytrocytów (RBC). Najczęstszym rodzajem niedokrwistości jest niedokrwistość z niedoboru żelaza.
  • Leukocytoza – jest to stan objawiający się zwiększoną liczbą leukocytów (krwinek białych) we krwi. Mogą wywoływać go m.in. infekcje bakteryjne, stany zapalne, rozległe urazy.

Morfologia może wskazywać też m.in. na zwiększoną liczbę erytrocytów, zmniejszoną liczbę leukocytów bądź zbyt niską liczbę płytek krwi. Ich przyczyny mogą być bardzo różne, dlatego interpretacji wyników powinien zawsze dokonywać lekarz.

Wyniki morfologii – co mogą powiedzieć o zdrowiu pacjenta?

Wyniki morfologii należy zawsze konsultować z lekarzem, który ich interpretację powinien uzupełnić szczegółowym wywiadem medycznym z pacjentem oraz wynikami innych badań. Odchylenia od normy mogą być wskazaniem do wykonania pogłębionej diagnostyki w kierunku możliwych przyczyn występujących nieprawidłowości, ponieważ mogą one świadczyć o chorobach, takich jak m.in.:

  • choroby zakaźne – np. mononukleoza,
  • choroby genetyczne – np. hemofilia,
  • choroby autoimmunologiczne,
  • niektóre nowotwory – np. białaczki.

Jak często wykonywać morfologię krwi?

Zaleca się, aby morfologię krwi wykonywać regularnie raz w roku – dotyczy to osób w każdym wieku, niezależnie od płci czy ogólnego samopoczucia. W przypadku występowania niepokojących dolegliwości, które mogą wskazywać na wybrane schorzenia, warto wykonać morfologię niezwłocznie, a następnie skonsultować wyniki badań z lekarzem. Osoby chore, będące pod opieką lekarza, powinny natomiast wykonywać morfologię krwi zgodnie z jego zaleceniami.

Morfologię krwi można wykonać w Punktach Pobrań ALAB laboratoria, dostępnych na terenie całego kraju.