in

Morawiecki ogłosił nowe zasady, które obowiązują już od dziś. Polacy są zdumieni taką decyzją.

Mateusz Morawiecki przedstawił nowe przepisy, które od dziś obowiązują Polaków. Dotyczą one zmian ograniczeń w ruchu granicznym.

Padła odpowiedź na nurtujące wielu ludzi pytanie: które granice można przekroczyć i gdzie jest obowiązkowa kwarantanna? Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziemy w Dzienniku Ustaw.

Mateusz Morawiecki informuje o zmianie ograniczeń w ruchu granicznym

Dzięki nowemu rozporządzeniu możemy zapomnieć o ograniczeniach na ruchu granicznym z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją. Zniesione zostały ograniczenia na przejściach lotniczych i morskich. Od dnia dzisiejszego każdy z nas może wybrać się na Litwę, reszta decyzji będzie obowiązywać od soboty.

Zmienione zostały zasady w ruchu granicznym z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Do Polski swobodnie będą mogli wjechać obywatele naszego kraju i cudzoziemcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli polskich albo znajdujących się pod ich ciągłą opieką.

Do Polski będą mogli przyjechać także wszyscy posiadacze Karty Polaka, osoby, które mają stopień dyplomatyczny i ich rodziny. Poza tym do naszego kraju mogą przyjechać cudzoziemcy z prawem do czasowego lub stałego pobytu lub ci, którzy pracują jako kierowcy transportu osobowego i towarowego, podczas przejazdu służbowego.

Polska przyjmie także uczniów i studentów, który uczą się w Polsce oraz obywateli UE i państw członkowskich EFTA.

Pociągi i obowiązkowa kwarantanna

Nowe rozporządzenie zawiera decyzję o tym, by wstrzymać ruch pociągów pasażerskich przez granicę zewnętrzną. Obowiązuje ona aż do odwołania.

Poruszony został także temat obowiązkowej kwarantanny – zdjęto ten obowiązek z załogi statków powietrznych, rybaków i marynarzy, kierowców transportu drogowego, czy członków obsady pociągów.

Kwarantanna przestanie dotyczyć także osób, które przyjadą do naszego kraju do pracy w gospodarstwie rolnym, żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, Policji, Służby Celno-Skarbowej, PSP, SOP, inspektorów ITD, członków misji dyplomatycznej, urzędów konsularnych i członków ich rodzin, cudzoziemców zamieszkujących UE lub krajów członkowskich EFTA, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w tych krajach.

źródło: Polsat News