in

Czy masz umysł matematycznego geniusza? Sprawdź się z tą zagadką!

Matematyczne zagadki nie tylko bawią, ale także rozwijają nasze umiejętności analityczne i logiczne. Stanowią one wyzwanie, które zmusza nas do myślenia nieszablonowego i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Jednym z takich ciekawych przykładów jest zagadka, w której na podstawie kilku przykładów musimy odkryć ukryty wzór. Sprawdźmy, jak możemy rozwiązać tę zagadkę krok po kroku.

Matematyczna zagadka

Na obrazku widzimy kilka równań, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niejasne:

2 = 6

3 = 12

4 = 20

5 = 30

6 = 42

8 = ?

Naszym zadaniem jest znalezienie wyniku dla liczby 8.

Analiza Równań

Aby odkryć wzór, który pozwala nam uzyskać wyniki przedstawione w równaniach, musimy przeanalizować, jaka zależność istnieje między każdą liczbą po lewej stronie równania a jej wynikiem po prawej stronie.

Zacznijmy od obliczenia, jak uzyskano każdy wynik:

2 = 6: 6 / 2 = 3

3 = 12: 12 / 3 = 4

4 = 20: 20 / 4 = 5

5 = 30: 30 / 5 = 6

6 = 42: 42 / 6 = 7

Zauważamy, że każda liczba po lewej stronie równania jest mnożona przez współczynnik, który jest o jeden większy od niej:

2 * 3 = 6

3 * 4 = 12

4 * 5 = 20

5 * 6 = 30

6 * 7 = 42

Odkrycie Wzoru

Widzimy więc, że wzór, który rządzi tymi równaniami, to:

Liczba × (Liczba+1) = WYNIK

Zastosowanie Wzoru

Teraz, gdy mamy już wzór, możemy go zastosować do liczby 8:

8 × (8+1) = 8×9 = 72

Rozwiązanie

Poprawny wynik dla liczby 8 to 72