in

Mamy mogą dostać dodatek wynoszący ponad 1000 złotych. Jakie warunki trzeba spełnić?

1 marca 2019 roku ruszył projekt mama 4 plus, który ma pomagać kobietom rezygnującym z zatrudnienia, po to, by móc poświęcić się opiece nad dzieckiem.

Ze świadczeń może skorzystać mama w wieku od 60 lat w górę, która urodziła i wychowuje, lub tylko wychowuje co najmniej czworo dzieci. W przypadku mężczyzn zasiłek otrzymają ci ojcowie, którzy ukończyli 65 lat i wychowywali w pojedynkę co najmniej czworo dzieci przez stratę matki w wyniku śmierci albo porzucenia.

Poza tym, aby móc ubiegać się o to świadczenie, musimy spełnić określone warunki finansowe. Konieczne jest zaświadczenie o tym, że nie posiadamy dochodów, które pozwalałyby na utrzymanie się. Musimy mieszkać w Polsce, posiadać obywatelstwo polskie/ obywatelstwo kraju członkowskiego UE albo EFTA lub mieć zalegalizowany pobyt, a ponadto – przynajmniej 10 lat ośrodek interesów życiowych.

Do wniosku trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci albo orzeczenia sądu o sprawowaniu opieki nad nimi. Poza tym, należy podać ich numery PESEL, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

Wniosek możemy wysłać na dwa sposoby – poprzez drogę internetową lub dostarczając do ZUS.

Jeśli świadczeniobiorca nie pobiera emerytury ani renty, świadczenie będzie wynosiło tyle, co najniższa emerytura (1100 zł od marca 2019). Jeśli pobiera on emeryturę lub rentę, wszystko zostanie wyrównane tak, aby kwota wynosiła tyle, co kwota najniższej emerytury.

Musimy poinformować ZUS, jeśli w którymś momencie wzrosną nasze dochody przez zatrudnienie lub w wyniku pobierania któregoś z innych świadczeń. Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: biznesinfo.pl