in

Dostałeś taki list? Lepiej przeczytaj, inaczej mogą Cię czekać konsekwencje

W dobie cyfryzacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przechodzi na nowoczesne środki komunikacji z przedsiębiorcami. Od stycznia 2024 roku, ZUS inicjuje proces przesyłania elektronicznych powiadomień do około 3,3 miliona płatników składek. Zmiana ta oznacza odejście od tradycyjnych listów papierowych na rzecz elektronicznej Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zmiany w dostarczaniu informacji o składkach

Płatnicy składek, którzy w 2023 roku dokonywali regularnych wpłat, otrzymają szczegółowe informacje o stanie swoich kont w ZUS. Komunikaty będą zawierały dane o nadpłatach, niedopłatach lub zerowym saldzie na koncie, a także precyzyjne wyliczenia dotyczące kwoty wpłat i ich alokacji na poszczególne należności.

ZUS zwraca uwagę na możliwość spłacania ewentualnych zadłużeń w ratach. W takich przypadkach, doradcy ds. ulg i umorzeń będą służyć pomocą w ustalaniu warunków spłaty, wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu dokumentacji. Interakcja z doradcą możliwa jest zarówno telefonicznie, jak i poprzez e-wizyty.

Nadpłata składek: jak postępować?

Jeśli na koncie płatnika znajduje się nadpłata, ZUS rekomenduje jej wykorzystanie do pomniejszenia kolejnej wpłaty składek lub złożenie wniosku o zwrot nadpłaty na wskazane konto bankowe.

ZUS przypomina, że przesyłane informacje uwzględniają tylko te wpłaty i deklaracje, które zostały zarejestrowane na koncie płatnika do końca 2023 roku. Dla aktualizacji stanu konta po tej dacie, płatnicy mogą skorzystać z dostępu do swojego profilu na PUE ZUS.

Nowa forma komunikacji między ZUS a przedsiębiorcami jest krokiem w stronę uproszczenia i usprawnienia procesów administracyjnych, jednocześnie zapewniając szybki i łatwy dostęp do ważnych informacji dla płatników.