in

Dostałeś taki list? Lepiej go nie wyrzucaj. Dzięki niemu odzyskasz pieniądze

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął wysyłać listy do seniorów. Można w nich znaleźć informację dotyczącą wysokości „czternastki”. Aż siedem milionów Polaków dostanie taką wiadomość. Lepiej jej nie wyrzucać!

Czternaste emerytury pojawiły się na kontach emerytów i rencistów. Przelewy były wykonywane od 25 sierpnia do 20 września. Jeśli senior nie miał świadczenia wyższego niż 2900 zł brutto, jego czternasta emerytura wynosiła 1217,98 zł.

W przypadku wyższych emerytur lub rent, „czternastkę” pomniejszano o złotówkę za każdą przekroczoną złotówkę. Najmniejsze świadczenie wyniosło jedynie 45 zł.

Z racji tego, że seniorzy i emeryci dostawali „czternastkę” jednym przelewem, mogą nie wiedzieć, ile tak naprawdę wynosiła. Właśnie dlatego ZUS wysyła listy z wyjaśnieniem.

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj tej wiadomości

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Panu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne” – taka informacja pojawi się w wysłanym dokumencie.

Warto podkreślić, że wysokość świadczenia, która zostanie podana, będzie kwotą brutto.

Jeśli nie zgodzimy się z wysokością przyznanego świadczenia, będziemy mogli odwołać się do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

„Odwołanie powinna Pani złożyć za naszym pośrednictwem w terminie miesiąca od dnia doręczenia Pani decyzji. Jeżeli Pani tego nie zrobi, decyzja stanie się prawomocna i nie będzie można już jej zaskarżyć do sądu” – możemy przeczytać w piśmie ZUS.

„Odwołanie może Pani złożyć na piśmie osobiście w naszej placówce, wysłać pocztą na adres wskazany na pierwszej stronie decyzji albo przyjść do nas i podyktować odwołanie do protokołu. Odwołanie musi zawierać własnoręczny podpis Pani lub Pani pełnomocnika” – czytamy dalej.

Jeśli dostaniemy list, ale świadczenie nie pojawi się na naszym koncie, najlepiej udać się do ZUS-u, aby rozwiązać tę kwestię. Wiadomości mogą spodziewać się także dzieci, gdy np. otrzymują rentę po zmarłym rodzicu.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: o2.pl