in

Od września wielkie zmiany w szkołach. MEN podjęło już decyzję – uczniowie i rodzice łapią się za głowy

Od września nadejdą duże zmiany w życiu szkolnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na odważny krok. Rozporządzenie zostało już zawarte w Dzienniku Ustaw RP. Tego z pewnością nikt się nie spodziewał – uczniowie, rodzice i nauczyciele są w ogromnym szoku.

Ogromne zmiany już od września

MEN zdecydowało, że wrzesień 2020 roku to idealny czas na wprowadzenie nowego projektu dla szkół średnich. Już od nadchodzącego roku szkolnego w liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach branżowych II stopnia młodzież będzie mogła uczyć się łaciny i kultury antycznej.

Do szkół dzięki rozporządzeniu zostanie wprowadzony nowy przedmiot – łacina i kultura antyczna w zakresie podstawowym, prowadzony jedną godzinę lekcyjną tygodniowo. Wszyscy zastanawiają się, skąd taka zmiana?

Ministerstwo wytłumaczyło, że zadaniem wprowadzenia tego przedmiotu jest wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów.

Podstawowy cel to pokazanie uczniom tego, że język łaciński oraz kultura antyczna odegrały ogromną rolę w kulturze europejskiej. Ma to również pokazać nauczycielom, z jak ciekawych zagadnień mogą czerpać.

Nie będzie to jednak przedmiot obowiązkowy we wszystkich szkołach. To dyrektorzy poszczególnych placówek podejmą taką decyzję. Do wyboru będzie poza tym plastyka, muzyka lub filozofia. Do tej pory łacina była obecna tylko w klasach o określonym profilu. Teraz jednak może dojść do zmiany.

Źródło: Wirtualna Polska