in

Kontrolerzy w domach Polaków od 28 kwietnia. Czy jesteś gotowy?

Od 28 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa Budowlanego. Właściciele niektórych domów i mieszkań muszą teraz posiadać świadectwo energetyczne. Ustawa wprowadza również obowiązkowe kontrole systemów ogrzewania. Poniżej przedstawiamy skrótowo, czego można się spodziewać w związku z tymi zmianami.

Świadectwo energetyczne budynku – co to takiego?

Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, świadectwo energetyczne to dokument określający zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Potrzeby te obejmują ogrzewanie, oświetlenie, wentylację i chłodzenie. Dokument umożliwia szacowanie rocznego zużycia energii i kosztów z tym związanych.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Posiadanie świadectwa energetycznego wynika z prawa unijnego i ma na celu „promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach”.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, świadectwo należy przekazać „nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
– zbywany na podstawie umowy sprzedaży
– zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– wynajęty.”

Świadectwo nie jest jednak wymagane dla właścicieli już istniejących budynków i lokali użytkowanych na własne potrzeby. Wyjątkiem są również obiekty o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, wznoszone na własny użytek.

Gdzie otrzymać świadectwo energetyczne budynku?

Audytor energetyczny jest odpowiedzialny za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Dokument ważny jest przez 10 lat, a brak go może skutkować karą w wysokości nawet 1500 złotych.

Jak będą wyglądać kontrole?

W ramach nowelizacji ustawy wprowadzono także obowiązek kontroli systemów ogrzewania nieruchomości. Częstotliwość kontroli zależy od rodzaju ogrzewania obiektu – najczęściej będzie to co dwa lata, a najrzadziej co pięć lat. Kontrole przeprowadzane są przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje w zakresie dozoru urządzeń cieplnych i energetycznych.