in

Rząd alarmuje: Polacy mają czas do 31 października, lepiej o tym nie zapomnieć

Nieoczekiwana zmiana może zaskoczyć wielu Polaków korzystających z Profilu Zaufanego. 31 października to data, kiedy liczne konta mogą stać się nieaktywne. Utrata dostępu do Profilu Zaufanego może także przekładać się na brak możliwości korzystania z aplikacji mObywatel, usług online ZUS czy e-urzędów skarbowych. Jak zareagować, by nie stracić dostępu? Oto, co mówi Ministerstwo Cyfryzacji.

Kontrola ważności Profilu Zaufanego

Profil Zaufany jest kluczem do świata e-usług dla wielu Polaków. Umożliwia nie tylko identyfikację online, ale także podpisywanie oficjalnych dokumentów elektronicznie. Działa też jako brama do wielu kluczowych usług online, takich jak Portal Usług Elektronicznych ZUS.

Chociaż standardowo ważność tego profilu jest ustalana na 3 lata, wyjątkowe okoliczności pandemii spowodowały automatyczne przedłużenie ważności dla wielu użytkowników. Teraz, w świetle zniesienia niektórych restrykcji związanych z pandemią, konieczne jest indywidualne przedłużenie ważności przez użytkowników, jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak przedłużyć ważność konta?

Nie ma potrzeby odwiedzania urzędów, by zaktualizować ważność Profilu Zaufanego. Proces jest prosty i odbywa się online. Po zalogowaniu się na konto, użytkownicy zobaczą opcję przedłużenia ważności w sekcji „Sposób utworzenia/przedłużenia”. W celu potwierdzenia tożsamości, użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny, który będzie dostarczony zarówno przez SMS, jak i e-mail.

Aby zapewnić, że obywatele są świadomi tej konieczności, Ministerstwo Cyfryzacji planuje kampanię informacyjną. Osoby, których konta mają zostać unieważnione 31 października, zostaną powiadomione poprzez SMS, który będzie zawierał także link do instrukcji dotyczących przedłużenia ważności Profilu Zaufanego.