in ,

Dostałeś takiego SMS-a? Miej się na baczności, MSWiA ostrzega Polaków

W ostatnich dniach obserwujemy wzrost liczby niepokojących wiadomości SMS, które są fałszywie przypisywane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). W treści tych wiadomości sugeruje się konieczność aktualizacji danych zawartych w dowodach osobistych. MSWiA szybko odpowiedziało na te informacje, ostrzegając obywateli przed potencjalnym oszustwem.

Szybka reakcja MSWiA na fałszywe komunikaty

Resort podjął działania w celu poinformowania opinii publicznej o zagrożeniu. Na oficjalnych kanałach, w tym w serwisie informacyjnym X, opublikowano ostrzeżenie, w którym jasno stwierdzono, że Ministerstwo nie jest źródłem tych wiadomości. Podkreślono w nim, że wszelkie próby żądania aktualizacji danych dowodów osobistych poprzez SMS są próbą oszustwa.

MSWiA zaleca, aby odbiorcy takich wiadomości w żadnym wypadku nie otwierali linków zawartych w SMS-ach, które prowadzą do fałszywych stron internetowych. Takie działania mogą skutkować wyłudzeniem danych osobowych lub finansowych.

Jak chronić swoje dane osobiste?

W komunikacie ministerstwa znajduje się również przypomnienie o istnieniu Rejestru Dowodów Osobistych, gdzie każdy obywatel może sprawdzić i zweryfikować swoje dane osobowe. MSWiA zaznacza, że wszelkie oficjalne informacje dotyczące dowodów osobistych, ich ważności oraz aktualizacji danych, dostępne są wyłącznie na oficjalnych stronach rządowych.

MSWiA kontynuuje prace nad podnoszeniem świadomości cyfrowej obywateli oraz przypomina, że w przypadku wątpliwości co do autentyczności takich wiadomości, zawsze warto skontaktować się bezpośrednio z organem, który wydał dany dokument. Działania te są częścią szerszych wysiłków na rzecz ochrony obywateli przed cyberprzestępczością i zabezpieczania ich danych osobowych.