in

Zaniedbałeś ten obowiązek? Czeka Cię nawet 50 tys. złotych kary

Polscy właściciele nieruchomości mogą zostać obciążeni wysokimi grzywnami za brak odpowiedniej dokumentacji lub nieprawidłowości związane z zarządzaniem szambami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Kontrole, które rozpoczęły się z początkiem roku, ujawniają liczne przypadki zaniedbań, stawiając zarówno mieszkańców, jak i samorządy przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Ogromne kary

W obliczu rosnących wymagań dotyczących ekologii i ochrony środowiska, Polska stoi przed wyzwaniem zapewnienia prawidłowego zarządzania ściekami. Nie może być mowy o żadnych nieprawidłowościach w tym obszarze, szczególnie gdy chodzi o szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do końca sierpnia 2024 r. gminy mają obowiązek skontrolować te systemy i zgłosić je do odpowiednich instytucji. Za niedopatrzenia grożą surowe kary finansowe.

Zgodnie z Prawem Wodnym, obowiązkiem gmin jest ewidencjonowanie i monitorowanie sposobów zarządzania ściekami przez mieszkańców. Raport NIK, o którym pisał Polski Business Insider, wskazał, że aż 80% gmin nie dostarczyło GUS-owi kompletnych danych na ten temat. Takie zaniedbania mogą skutkować karą do 50 tys. zł dla samorządu.

Polacy zupełnie o to nie dbają?

Problem dotyka nie tylko instytucji, ale i indywidualnych właścicieli. Na Podhalu, jak podaje serwis 24tp.pl, dwie trzecie skontrolowanych gospodarstw nie miało odpowiednich dowodów regularnego opróżniania szamb. Jedynie w jednym przypadku nałożono karę finansową, pozostałe zakończyły się upomnieniami.

Kary dla właścicieli nieruchomości wahają się od 500 zł do 5 tys. zł, w przypadku odmowy okazania dokumentów lub stwierdzenia nieprawidłowości. Istotnie wyższe grzywny mogą spotkać tych, którzy mimo możliwości technicznych i ekonomicznych, nie podłączają się do miejskiego systemu kanalizacji – w takich przypadkach kara może wynieść aż 50 tys. zł.

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości zdawali sobie sprawę z konieczności regularnego opróżniania szamb i utrzymywania odpowiedniej dokumentacji. Kontrole, choć zazwyczaj ograniczają się do wizyty w urzędzie, mogą w razie wątpliwości prowadzić do bardziej szczegółowych dochodzeń. To ważny element w staraniach o czyste i bezpieczne środowisko, a także odpowiedzialność społeczna, której nie można ignorować.