in

Szkoła zawiadamia rodziców tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, że przywraca kary cielesne.

Dwie szkoły w Teksasie w mieście Trzy Rzeki podjęły budzącą grozę decyzję. Od nowego roku szkolnego nauczyciele dostali przyzwolenie karania dzieci klapsem.

Rodzice muszą co prawda się na to zgodzić, ale nie mają wyboru, ponieważ zgoda jest warunkiem umożliwiającym naukę dziecka w tej placówce.

O dziwo Teksas nie jest jedynym stanem, w którym dopuszcza się kary cielesne wobec dzieci. Tych stanów jest aż 15!
 

Szkoły uważają, że wprowadzając kary cielesne łatwiej utrzymać dyscyplinę. Uczniów będzie można ukarać w ten sposób, gdy okażą nieposłuszeństwo wobec nauczyciela, lub złamią zasady panujące w szkole.
 
Ta decyzja wydaje się być kontrowersyjna szczególnie, że przemoc wobec dzieci jest w większości krajów na świecie uznana za niedopuszczalną. Dzieci źle reagują na kary cielesne, cierpią fizycznie i psychicznie.
 

 
A co Wy sądzicie na ten temat?