in

Polska będzie musiała płacić milion euro kary dziennie. Wszystko przez niewypełnienie jednego zobowiązania

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazał informację o niewyobrażalnie wysokiej karze dla Polski.

Nasze państwo będzie płacić po milion euro (ok. 4,62 mln zł) dziennie za to, że nie doszło do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej.

W lipcu tego roku postanowiono o natychmiastowym zamrożeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polska nie wypełniła zobowiązania. Będzie zatem płacić karę do czasu, gdy wszystko zostanie naprawione.

Gigantyczna kara dla Polski

„W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 euro dziennie, licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku” – możemy przeczytać w komunikacie TSUE.

„Poszanowanie środków tymczasowych zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r. jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego” – zaznaczono.

Obecny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w naszym kraju jest niezgodny z prawem unijnym.

Źródło: o2.pl