in ,

ZUS wypłaca seniorom dodatkowe pieniądze. Jest tylko jeden warunek

Dla emerytów, każda dodatkowa kwota w portfelu ma swoje znaczenie. W Polsce, kiedy seniorzy osiągają imponujący kamień milowy – sto lat życia – otwiera się dla nich nie tylko nowy rozdział, ale także możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego. To symboliczne oraz realne wsparcie, w formie świadczenia honorowego, jest wyrazem uznania za długowieczność i przynosi znaczącą ulgę w codziennym życiu. Na jaką kwotę można liczyć?

Dodatkowe świadczenie

Setne urodziny nie są już tylko okazją do świętowania z rodziną i przyjaciółmi, ale stają się momentem, w którym państwo w uznaniu za lata doświadczeń i mądrości, przyznaje seniorom stałe, miesięczne dodatkowe świadczenie. Wprowadzenie tego rodzaju wsparcia finansowego jest znaczącym gestem, który pokazuje, jak ważni są seniorzy dla społeczeństwa, a ich dobrostan i komfort życia pozostają priorytetem.

W ramach gratulacji za osiągnięcie setnych urodzin, seniorzy mogą liczyć na stałą miesięczną dodatkową emeryturę honorową. Jej kwota jest zmienna, zależna od tzw. kwoty bazowej ustalonej w dniu, gdy senior osiąga sto lat. Zgodnie z informacjami na zielonalinia.gov.pl, jest ona obliczana na podstawie 100% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego, po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne.

Od marca 2023 r., emerytura honorowa dla osób, które ukończyły sto lat, wynosi 5540,25 zł brutto. W porównaniu, w latach poprzednich kwoty te prezentowały się następująco:

  • Od marca 2021 do lutego 2022 – 4512,41 zł brutto,
  • Od marca 2020 do lutego 2021 – 4294,67 zł brutto,
  • Od marca 2019 do lutego 2020 – 3731,13 zł brutto.

Jak otrzymać pieniądze?

W większości przypadków ZUS wypłaca świadczenie honorowe automatycznie, bez konieczności wypełniania wniosków. Wypłata następuje razem z regularną emeryturą czy rentą.

Jednak w sytuacjach, gdy senior do ukończenia stu lat nie otrzymywał świadczeń od ZUS, niezbędne jest złożenie wniosku. W takim przypadku, ważnym jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, jak np. dowód osobisty, paszport czy skrócony odpis aktu urodzenia. Wniosek o świadczenie honorowe może również zostać złożony przez uprawnioną osobę z rodziny, jak wskazuje zielonalinia.gov.pl.