in

Kolosalne zmiany w wypłacaniu emerytur. Tego nikt się nie spodziewał.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowej ustawy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Już wkrótce w życiu seniorów pojawią się ogromne zmiany, jak np. inna forma otrzymywania emerytur. Znamy szczegóły.

Bardzo możliwe, że już za rok świadczenie będzie trafiać do obywateli za pośrednictwem przelewu bankowego. Rząd planuje uprościć pracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pożegnać problem odpowiedniego wyboru terminu przejścia na emeryturę.

Nie będzie emerytur „do ręki”?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajmuje się aktualnie przygotowywaniem projektu nowelizacji ustawy, która będzie regulować m.in. kwestie wypłacania świadczenia emerytalnego seniorom. Emerytury nie będą już wypłacane „do ręki”?

„Przelew bankowy dociera do świadczeniobiorcy szybciej niż przekaz pocztowy, jest o wiele bardziej niezawodny, a także praktycznie bezkosztowy do realizacji” – wyjaśniają autorzy projektu nowelizacji.

Jak wynika z proponowanej nowelizacji, po 1 stycznia 2022 roku każdy senior będzie zobowiązany do tego, by posiadać rachunek bankowy. To właśnie na niego będzie przelewana co miesiąc emerytura. Wyjątki będą uwzględniane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

„Powyższe rozwiązanie, które ma charakter wyjątku od wprowadzanej reguły, jest niezbędne, żeby zapewnić wypłatę świadczeń osobom uprawnionym, którzy ze względu na stan zdrowia lub sytuację osobistą, nie mogą korzystać z bezgotówkowej formy wypłaty świadczenia” – czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany nie będą obowiązywać tych seniorów, którzy już pobierają świadczenie lub uzyskają prawo do takiego świadczenia do końca 2021 roku. Tacy emeryci dalej będą otrzymywać pieniądze drogą Poczty Polskiej.

Trwają również prace nad zlikwidowaniem problemu czerwcowej emerytury. Na ten moment wnioskowanie o przejście na emeryturę w tym miesiącu jest związane z utratą prawa do jednej waloryzacji zgromadzonych składek i kapitału, a więc gorsze niż w pozostałych miesiącach. Nowelizacja ustawy przyczyniłaby się do naprawienia tego błędu.

Zmiana przepisów pomogłaby również Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprościć procedury i ograniczyć koszta związane z zużyciem papieru w wyniku listowanego informowania emerytów i rencistów m.in. o wysokości waloryzacji, czy przyznania „trzynastki”. Zaprzestanie wysyłania informacji listownych miałoby miejsce tylko w przypadku grupowych zmian związanych ze zmianami wskaźników. Indywidualne sprawy wciąż byłyby przekazywane drogą listowną.

Źródło: Business Insider