in

ZUS będzie mógł zmniejszyć lub zawiesić emeryturę. Kolosalne zmiany weszły w życie.

Bardzo przykra wiadomość dla emerytów. Jak się okazuje, świadczenie może zostać zawieszone lub zmniejszone przez ZUS, jeśli senior dorabiający do emerytury, otrzymuje za duże wynagrodzenie. Każdy powinien zdawać sobie z tego sprawę. Doszło do zmiany progów.

Nie od dziś wiadomo, że emerytury nie wystarczają na życie, przez co emeryci muszą sobie jakoś radzić, dorabiając. Dodatkowe dochody są niezwykle ważne dla miesięcznego budżetu i z pewnością duża część seniorów nie wyobraża sobie bez nich życia. Właśnie wyszło na jaw, że może się to jednak skończyć utratą praw do otrzymywania emerytury.

Emerytura będzie zawieszona lub zmniejszona przez ZUS?

ZUS co kwartał zajmuje się aktualizacją limitów dla seniorów, którzy nie ukończyli ustawowego wieku emerytalnego. Ci, którzy sobie dorabiają, mogą nawet stracić świadczenie. Nowe zmiany obowiązują od 1 grudnia 2020 roku. Warto wiedzieć.

Emeryci i renciści mają prawo pobierać świadczenie i łączyć je z dodatkową pracą. Trzeba się jednak pilnować, aby nie przekroczyć limitu określonego przez ZUS. Jeśli go przekroczymy, nasza emerytura zostanie zawieszona lub całkowicie stracimy prawo do jej pobierania.

Dotyczy to tych osób, które otrzymują wynagrodzenie w wysokości 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (średniej krajowej).

Jeśli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zostanie przekroczona o więcej niż 130 procent, emeryt będzie mógł pożegnać się ze świadczeniem. Warto jednak podkreślić, że od grudnia limit ten jest wyższy o 101 zł brutto.

Do końca listopada 2020 roku emeryci i renciści, nie osiągnąwszy wieku emerytalnego, mogli dostawać wynagrodzenie w wysokości 3517,20 zł brutto miesięcznie. Od początku grudnia limit ten wynosi 3618,30 zł brutto miesięcznie.

Przekroczenie drugiego progu będzie skutkowało zawieszeniem emerytury. Do niedawna limit wynosił 6531,90 zł. Obecnie jest to 6719,70 zł. Nowe stawki będą obowiązywać w styczniu i lutym. 1 marca 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się ustaleniem nowych kwot.

Emerytury nie będą zmniejszone o więcej niż 620,37 zł dla osób pobierających emeryturę lub rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31 zł dla rencistów z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35 zł dla Polaków, którzy są na rencie rodzinnej.

Dorabianie bez ograniczeń jest możliwe w przypadku:

– osób, które ukończyły 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna);
– pobierania renty dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową;
– pobierania renty rodzinnej, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową;
– pobieranie renty rodzinnej, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Podziel się tą ważną informacją z innymi!

Źródło: Super Express