in ,

ZUS alarmuje: emerytury mogą zostać zawieszone. Wiemy, w jakich przypadkach

ZUS ma prawo zmniejszyć lub zawiesić świadczenie, jakie otrzymuje emeryt. W jakich przypadkach jest to zgodne z prawem? Wciąż niewiele osób o tym wie. Lepiej poznać szczegóły, aby przypadkiem nie „załapać” się do tej grupy.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że część emerytów musi liczyć się z niekorzystnymi zmianami dotyczącymi emerytury, renty, renty rodzinnej czy też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Chodzi o dodatkowe zarobki. Czego należy się wystrzegać? 

Kluczowy w tym wypadku jest przychód z działalności, od której obowiązkowe są składki na ubezpieczenie społeczne.

Dokładnie mowa o przychodach:

– z pracy na podstawie stosunku pracy
– z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie
– z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie
– z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub ze współpracy przy tej umowie
– z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, z pracy nakładczej, z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, ze stypendium sportowego, ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora, z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.), z działalności wykonywanej za granicą, z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, – – z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Oprócz tego może dojść do zawieszenia emerytury, jeśli emeryt osiągnie przychody z dodatkowej pracy i jest wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, bo pobiera emeryturę lub rentę, lub wykonuje dodatkową pracę, od której nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacane są już one z innego tytułu.

W jakich wypadkach ZUS nie ma prawa obniżyć lub zawiesić emerytury? 

ZUS nie ma prawa zmniejszyć świadczenia lub go zawiesić, niezależnie od osiągniętego przychodu, jeśli:

– masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna)
– masz prawo do emerytury częściowej
– masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie
– masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Ważne jest, aby co roku, do końca lutego wypełnić zaświadczenie o wysokości przychodu za poprzedni rok.

Dodatkowy przychód, który sprawi, że emerytura zostanie pomniejszona lub też zawieszona przez ZU, przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!