fot. conectus/123rf.com
in

Te osoby dostaną dodatkowe 5540 zł miesięcznie. Świadczenie zostanie przyznane automatycznie

W Polsce mieszka prawie 2600 osób, które ukończyły 100 lat lub więcej. Ci szczególni seniorzy otrzymują comiesięczne świadczenie honorowe, co stanowi dla nich poważny zastrzyk gotówki. Co więcej, od 1 marca 2023 roku świadczenie to będzie o prawie 600 zł wyższe niż dotychczasowe.

Emerytura honorowa – komu przysługuje?

Jeśli ktoś skończył 100 lat, otrzymuje to specjalne świadczenie bez konieczności składania żadnych wniosków, zostaje ono przyznane automatycznie.

Nie ma znaczenia, czy stulatek otrzymuje emeryturę czy nie – świadczenie honorowe jest wypłacane niezależnie od innych emerytur czy dodatków. Świadczenie to może być wypłacane zarówno przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nawet osoby, które nigdy nie pracowały i nie pobierają emerytury ani renty, a które mają 100 lat lub więcej, również otrzymują dodatek dla stulatków. W ich przypadku jednak konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia, np. akt urodzenia.

Ile wynosi emerytura honorowa?

Kwota wypłaty zależy od tzw. kwoty bazowej, która jest ustalana w dniu urodzin osoby, która kończy 100 lat. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. W marcu 2023 roku ta specjalna emerytura wynosi 5540,25 zł brutto miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że wysokość dodatkowego świadczenia dla stulatków zmienia się co roku w zależności od kwoty bazowej. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i nie ulega zmianie do końca życia.