in

Dziś rusza kwalifikacja wojskowa 2022. Co grozi za niestawienie się?

W dniu dzisiejszym zaczyna się w naszym kraju kwalifikacja wojskowa. Nie każdy mężczyzna jest z tego powodu zadowolony. Co się stanie, jeśli zignorujemy wezwanie? Lepiej tego nie robić.

Ci, którzy je zlekceważą, muszą być przygotowani na poważne konsekwencje. Znamy szczegóły.

Kwalifikacja wojskowa 2022

W tym roku kwalifikacja wojskowa dotyczy młodych mężczyzn, którzy urodzili się w 2003 roku. Ponownie muszą się na nią stawić także ci, którzy przyszli na świat w 1998–2002, jeśli do tej pory nie dostali kategorii.

Co się stanie, jeśli nie stawimy się na kwalifikację wojskową? To pytanie z pewnością zadaje sobie niejeden mężczyzna, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną w Ukrainie.

Jeśli zlekceważymy wezwanie, musimy być przygotowani na konsekwencje prawne. Jak wynika z art. 32. Dziennika Ustaw – mowa o grzywnie lub przymusowym doprowadzeniu przez policję na miejsce, w którym przyzna się odpowiednią kategorię. W wypadku choroby należy pamiętać o zaświadczeniu lekarskim!

„W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” – możemy przeczytać w art. 32 Dziennika Ustaw.

W tym roku kwalifikacja potrwa od 4 kwietnia 2022 do 8 lipca 2022.

Podziel się tą ważną informacją z innymi!

Źródło: o2.pl