in ,

Możesz otrzymać nawet 30 tys. złotych wsparcia. Oto warunki, jakie trzeba spełnić

W obecnych czasach rosnących cen energii oraz potrzeby ochrony środowiska, Polacy coraz częściej szukają sposobów na zmniejszenie swoich rachunków za prąd i jednoczesne przyczynienie się do ochrony naszej planety. Jednym z takich sposobów jest inwestycja w odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej dostępne dzięki różnym programom wsparcia. W tym kontekście program „Moja elektrownia wiatrowa” stanowi świetną okazję dla osób prywatnych do zakupu i montażu przydomowych turbin wiatrowych. Znamy szczegóły.

Uruchomienie programu „Moja elektrownia wiatrowa”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że nabór wniosków w ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” ma ruszyć w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Osoby fizyczne będą mogły otrzymać do 30 tys. zł na zakup przydomowego wiatraka. Program przewidziany jest do realizacji do 2029 roku, a umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2028 roku. Budżet programu wynosi 400 mln zł, jednak dokładna pula środków dostępna w pierwszym naborze wniosków nie została jeszcze określona.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Wsparcie w ramach programu skierowane jest do właścicieli oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej lub przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej. Zakup i montaż magazynu energii nie będą jednak obowiązkowe.

Warunki dotacji

Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW i nie większej niż 20 kW. Dofinansowanie nie może przekroczyć 5 tys. zł na każdy 1 kW zainstalowanej mocy. Dodatkowo można otrzymać do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej – akumulator o minimalnej pojemności 2 kWh, przy czym maksymalne wsparcie wyniesie 6 tys. zł na każdy 1 kWh pojemności magazynu.

Wpływ na przyszłość

Program „Moja elektrownia wiatrowa” to nie tylko korzyść finansowa dla indywidualnych gospodarstw domowych, ale także znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Inwestując w odnawialne źródła energii, Polacy mogą nie tylko obniżyć swoje rachunki za prąd, ale także przyczynić się do redukcji emisji CO2 i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Inicjatywy takie jak „Moja elektrownia wiatrowa” pokazują, jak ważne jest wsparcie finansowe w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Dzięki programowi Polacy będą mieli możliwość zakupu i montażu przydomowych turbin wiatrowych, co przyczyni się do oszczędności oraz ochrony środowiska. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat uruchomienia naboru wniosków i skorzystania z tej wyjątkowej szansy na zieloną przyszłość.