in

Nawet 10 tys. złotych od rządu. Lepiej pospieszyć się z wypełnianiem wniosku

Koła Gospodyń Wiejskich, chcące skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania na swoją działalność, mają czas jedynie do końca września 2023 roku. Możliwa kwota wsparcia waha się między 8 a 10 tysiącami złotych.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Chętne organizacje mogą zgłaszać się do odpowiednich dla ich lokalizacji biur powiatowych ARiMR. Istnieje kilka sposobów złożenia dokumentacji: osobiście w biurze, poprzez platformę ePUAP, korzystając z usługi mObywatel na portalu gov.pl lub też przesyłając dokumenty rejestrowaną przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Limitowane fundusze i aktualny stan wniosków

ARiMR podkreśla, że dostępne środki mogą zostać wyczerpane przed terminem. Do tej pory zarejestrowano wnioski na sumę 107 mln złotych. Wypłaty, które rozpoczęły się na koniec kwietnia, objęły do tej pory sumę 103,3 mln zł.

Dostępne kwoty w zależności od wielkości koła

W bieżącym roku przeznaczono 120 mln złotych na wsparcie kół. Kwota, jaką otrzyma dane koło, jest uzależniona od jego liczebności. Koła liczące do 30 osób mogą liczyć na 8 tysięcy, te liczące od 31 do 75 członków – na 9 tys. zł, natomiast największe koła mogą otrzymać wsparcie w wysokości 10 tys. złotych.

Kto może się ubiegać o środki?

Tylko te Koła Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń prowadzonym przez ARiMR, mają prawo do ubiegania się o dofinansowanie – jak informuje portal Farmer.pl. Kluczowe jest posiadanie numeru identyfikacyjnego, który można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku w biurze ARiMR. Jednakże, koła, które już wcześniej korzystały z tego wsparcia, są zwolnione z tego wymogu.

Zgodnie z informacjami na Farmer.pl, Koła Gospodyń Wiejskich mają szeroki zakres możliwości wykorzystania przyznanych im funduszy. Mogą one sfinansować z nich działania o charakterze społecznym i edukacyjnym, inwestować w projekty kulturalne oraz wspierać inicjatywy biznesowe kobiet. Ponadto, fundusze te mogą służyć także wsparciu globalnej poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie można złożyć do końca września 2023, a fundusze są ograniczone, dlatego warto nie zwlekać z ich ubieganiem się.