in

Można dostać dodatkowe 1400 złotych – Polacy muszą się pospieszyć, zostało niewiele czasu.

Polacy mają ostatnią szansę, aby dostać dodatkowe pieniądze. Jeśli chcemy otrzymać 1400 złotych, lepiej się pospieszyć – pozostały niecałe dwa tygodnie. Jak złożyć wniosek? Kto może ubiegać się o pieniądze? Znamy szczegóły.

„Zostały niecałe dwa tygodnie, więc trzeba się pośpieszyć, żeby pieniądze nie przepadły (…). Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia. Trzeba to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE)” – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć dokładnie do 31 sierpnia. Nie ma zatem zbyt wiele czasu.

Przysługuje on każdemu, kto utracił pracę z powodu koronawirusa po 15 marca 2020 roku lub też osobom, których umowa o pracę zakończyła się po tej dacie. Można go było dostać maksymalnie 3 razy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Należy podkreślić, że dodatku nie możemy dostać za miesiąc poprzedzający ten, w którym złożyliśmy wniosek. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś stracił pracę w czerwcu i dopiero teraz złoży wniosek, dostanie pieniądze tylko za sierpień.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 złotych netto za miesiąc. Łącznie można było dostać kwotę 4200 złotych. Każdy, kto pobiera świadczenie, ma zagwarantowane przez państwo także składki: emerytalną, rentową oraz zdrowotną. Resort pracy poinformował, że przyznanych zostało już ponad 195 tysięcy świadczeń, co łącznie daje kwotę 260 milionów złotych.

Osoba, która planuje złożenie wniosku za sierpień, musi pamiętać o tym, że aby je dostać, koniecznym jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, w okresie nie krótszym niż 60 dni w 2020 roku.

Jeśli ubiegamy się o dodatek solidarnościowy, i tak możemy rejestrować się jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy. Nie możemy natomiast dostawać w tym okresie zasiłku dla bezrobotnych – przez cały okres pobierania świadczenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że zasiłek dla bezrobotnych wynosi 881,30 złotych brutto, więc zrezygnowanie z niego na okres trzech miesięcy na rzecz dodatku solidarnościowego jest naprawdę dobrym rozwiązaniem.

Nasz wniosek może zostać odrzucony w sytuacji, gdy osoba, która go składa, nie została jeszcze wyrejestrowana z ubezpieczenia przez byłego pracodawcę. Jeśli osoba zostanie wyrejestrowana, może złożyć wniosek po raz kolejny.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zazwyczaj w krótkim czasie rozpatruje wnioski. Nie ma na co czekać – termin kończy się 31 sierpnia!

Źródło: MSN COM