in ,

Można dostawać nawet 400 złotych miesięcznie. Wystarczy złożyć wniosek

W obliczu rosnących kosztów utrzymania, dodatkowe wsparcie finansowe może być znaczącym ułatwieniem dla wielu rodzin. Szczególnie rodzice małych dzieci, których pociechy uczęszczają do żłobków i innych form opieki dziennego wychowania, mogą odetchnąć z ulgą, dowiadując się o możliwości otrzymania specjalnego dofinansowania. Ta dodatkowa pomoc finansowa ma na celu złagodzenie obciążeń związanych z opłatami za opiekę nad najmłodszymi.

Dofinansowanie żłobkowe

Rządowe wsparcie finansowe, znanego jako „400 plus”, jest skierowane do rodziców i opiekunów, którzy nie korzystają z innych form pomocy, takich jak rodziny kapitał opiekuńczy (RKO). Aby zakwalifikować się do programu, rodzic lub opiekun musi spełniać określone kryteria. Do grupy uprawnionych należą rodzice, opiekunowie prawni, a także rodzice zastępczy, których dzieci uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna.

Dofinansowanie jest dostępne w różnych konfiguracjach rodzinnych, w zależności od liczby dzieci i korzystania z RKO. Zasady są jasne: jeśli rodzina nie pobiera środków z RKO na pierwsze dziecko, ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie. Również rodzice drugiego dziecka i kolejnych mogą skorzystać z tej pomocy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków wiekowych dzieci.

Jak złożyć wniosek?

Maksymalna wysokość dofinansowania to 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak kwota ta nie może przekroczyć rzeczywistej opłaty ponoszonej za żłobek czy klub dziecięcy. Warto zwrócić uwagę, że w obliczeniu kosztów nie są uwzględniane opłaty za wyżywienie dziecka. Proces składania wniosku o dofinansowanie został całkowicie zelektryfikowany, a rodzice mogą dokonać tego poprzez aplikacje takie jak mZUS czy portal Emp@tia.

Wspomniane dofinansowanie to znaczące wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci w młodszym wieku. W dobie, gdy koszty życia nieustannie rosną, każda forma pomocy finansowej jest ważnym ułatwieniem dla rodziców. Program „400 plus” stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności i jakości opieki nad najmłodszymi, dając rodzicom więcej możliwości w zarządzaniu domowym budżetem.