in ,

1340 zł co miesiąc? Mnóstwo osób wciąż nie wie o tym świadczeniu

Rodzice mogą ubiegać się o świadczenie już za samo urodzenie i wychowanie potomstwa. Po spełnieniu określonych warunków pieniądze trafią na ich konta.

Kto dostanie emeryturę za urodzenie dzieci? Warto poznać szczegóły.

Dodatkowe pieniądze

Niektóre osoby w podeszłym wieku mogą ubiegać się o niemałe pieniądze – mowa o 1340 zł na miesiąc. Jak dowiadujemy się z portalu edziecko.pl, kwota ta jest przeznaczona dla tych osób, które spełniają poniższe wymagania:

– urodziły czworo lub więcej potomstwa (w przypadku samotnych ojców dotyczy to wychowania dzieci),
– opiekowały się dziećmi bez dłuższych przerw,
– mają prawa rodzicielskie,
– osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65),
– nie mają prawa do emerytury lub renty albo przysługuje im emerytura niższa od minimalnej,
– nie mają ubezpieczenia społecznego albo jakiegokolwiek innego (jeśli mowa o KRUS – okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, jednak nieprzekraczające 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej),
– przebywają na wolności lub mają dozór elektroniczny,
– mają obywatelstwo polskie lub są członkami UE albo EFTA z prawem pobytu w naszym kraju.

Wniosek można złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli chodzi o rolników, będzie to KRUS.

Ubiegając się o emeryturę za urodzenie dzieci, należy przygotować różne dokumenty, m.in. formularz, oświadczenie o sytuacji majątkowej, numery PESEL dzieci, a także ich akta urodzenia albo orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: edziecko.pl