in ,

Rodzice mogą dostawać co miesiąc ponad 1100 złotych. Wiedzą o tym nieliczni

Rodzicom w Polsce otwiera się nowa możliwość finansowego wsparcia ich pociech. Obecnie mogą oni ubiegać się o dodatkowe świadczenie, które w połączeniu z innymi dostępnymi programami, takimi jak „800 plus”, może przynieść ponad 1100 zł na każde dziecko. To znaczący krok w kierunku wsparcia rodzin i ich potrzeb.

Bogaty wachlarz możliwości dla rodziców

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości finansowej, rodzice w Polsce oraz ci pracujący w Niemczech stają przed szansą skorzystania z nowych, korzystnych form wsparcia rodzin. Oprócz dobrze znanych programów takich jak „800 plus”, otwiera się możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia, które może znacząco wspomóc budżet rodzinny. Co najważniejsze, nie koliduje on z innymi formami wsparcia.

Zasiłki na dzieci nie są unikatowe tylko dla Polski. W Niemczech, na przykład, rodzice mogą otrzymywać „kindergeld”, zasiłek rodzinny, który przysługuje również na dzieci pełnoletnie. To porównanie pokazuje, jak różne kraje wspierają rodziny w ich codziennych wyzwaniach finansowych.

„Kindergeld” – szczegóły świadczenia

Zgodnie z informacjami serwisu infor.pl, „kindergeld” jest dostępny dla Polaków legalnie pracujących i podlegających obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Aktualna kwota wsparcia to około 1116,35 zł, co stanowi znaczące wsparcie finansowe.

Aby kwalifikować się do otrzymania „kindergeld”, konieczne jest spełnienie jednego z kilku kryteriów: legalna praca w Niemczech przez co najmniej sześć miesięcy, posiadanie centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce lub innym kraju UE przy jednoczesnym podleganiu niemieckiemu obowiązkowi podatkowemu, a także nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

„Kindergeld” nie jest ograniczone tylko do dzieci biologicznych. Obejmuje również dzieci przysposobione, pod warunkiem zameldowania ich wraz z rodzicami lub opiekunami. Co ważne, jest ono kompatybilne z polskim świadczeniem „800 plus”, chociaż jego ostateczna kwota może zostać zmniejszona o wypłatę z Polski.

W określonych sytuacjach „kindergeld” można otrzymywać nawet na dzieci pełnoletnie, do 25. roku życia. Priorytetem w tych przypadkach jest edukacja dziecka. Spełnienie określonych warunków finansowych otwiera drzwi do tej dodatkowej formy wsparcia.

Podjęte środki w zakresie wsparcia finansowego rodziców w Polsce i możliwości uzyskania „kindergeld” w Niemczech podkreślają rosnące zainteresowanie państw w zapewnieniu wsparcia rodzinom. Z różnorodnymi formami pomocy finansowej dostępnymi dla rodziców, możliwości zapewnienia lepszych warunków życia dla dzieci stają się coraz bardziej dostępne.