in

Możesz dostać dodatkowe 400 złotych. Sprawdź, czy spełniasz warunki i złóż wniosek!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w ostatnim czasie, że nowe świadczenie 400 plus spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Mnóstwo osób złożyło już wnioski.

Jakie trzeba spełnić warunki? Komu przysługują dodatkowe pieniądze? Znamy szczegóły.

Świadczenie 400 plus

Nabór wniosków zaczął się wraz z początkiem kwietnia. Jak się okazuje, zainteresowanie jest naprawdę ogromne.

Jak wynika z doniesień Radia ZET, ZUS przekazał, że już prawie 70 proc. rodziców, którzy byli uprawnieni do złożenia wniosków, złożyło je.

Warto przy tym podkreślić, że dofinansowanie do żłobka nie tafia na konta rodziców, ale do poszczególnych placówek, klubu dziecięcego czy dziennego opiekuna. 400 plus nie można przeznaczyć na wyżywienie. Wniosek należy złożyć m.in. poprzez portal Emp@tia.

Świadczenie przysługuje ci, jeżeli:

– jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
– dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
– nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Świadczenie dotyczy dziecka:

– pierwszego i jedynego w rodzinie;
– pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
– drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej ci wysokości.

Źródło: o2.pl