in

Dodatkowe 200 złotych do emerytury? Do złożenia wniosku potrzebujesz trzech świadków

Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że można otrzymać dodatek do emerytury wynoszący 200 złotych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pieniądze? Konieczny jest dowód, że aktywnie działało się w OSP, GOPR lub TOPR.

Jak wynika z doniesień innpoland.pl, dodatkowe 200 zł do emerytury nie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek o tego rodzaju dodatek trzeba złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby odpowiedniej jednostki OSP.

„Dodatek do emerytury wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. Osoby, które złożą wniosek do końca września, otrzymają pieniądze z wyrównaniem od miesiąca, w którym przyznano im prawo do świadczenia – czyli nawet od stycznia 2022 roku” – zaznaczono.

Dodatkowe 200 złotych

Co potrzeba, by udowodnić, że brało się udział w w działaniach ratowniczych OSP, GOPR lub TOPR? Portal innpoland.pl podkreśla, że od 1 stycznia 2022 roku dowodem może być dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. W przypadku służby, która trwała od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2021 roku, dowód może stanowić dokumentacja PSP albo pisemne oświadczenie trojga świadków.

„Dla służby, która odbywała się przed 2012 rokiem, koniecznie jest zdobycie pisemnych oświadczeń trojga świadków. Co najmniej jednym ze świadków powinna być osoba, która w danym okresie pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Po sporządzeniu oświadczeń na piśmie powinniśmy udać się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dokumenty zweryfikuje i potwierdzi” – spostrzega innpoland.pl.

Kto dostanie dodatkowe 200 zł do emerytury? Ten, kto spełni następujące warunki:
– osiągnie wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
– udokumentuje bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
– złoży kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Podziel się tymi ważnymi informacjami z innymi!

Źródło: innpoland.pl