in

Polacy już mogą ubiegać się o 1400 zł miesięcznie od państwa – Jest tylko jeden warunek!

Wielu Polaków będzie zadowolonych – można ubiegać się o zasiłek w wysokości 1400 złotych. Choć nikt się tego nie spodziewał, rząd przygotował nowe świadczenie. Ustawa została już uchwalona. Trzeba jednak spełnić pewien warunek. Koniecznie dowiedz się, o co chodzi!

Nowy zasiłek

Polacy będą mogli ubiegać się o comiesięczne świadczenie w wysokości 1400 złotych. W ustawie znalazł się jednak pewien szczegół – wszyscy ci, którzy liczą na pieniądze, muszą być tego świadomi.

Jak informuje RMF24, podpisana została ustawa o dodatku solidarnościowym, który zostanie przyznany Polakom, którzy doznali szkód przez pandemię koronawirusa.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 430 posłów, 15 było przeciwnych, z koli 9 wstrzymało się od głosu. Zasiłek przyznany zostanie maksymalnie na trzy miesiące, zaczynając od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Nie wszyscy ludzie pozbawieni pracy dostaną dodatek solidarnościowy. Będzie on przysługiwał tym, którzy przed pandemią mieli podpisaną umowę o pracę, a która została rozwiązana po 15 marca 2020 roku albo pracodawca rozwiązał ją w terminie, do którego została zawarta.

Aby ubiegać się o zasiłek, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek – osoba musi mieć „okres podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni”.

Uchwalona ustawa zapewni również wyższy zasiłek dla bezrobotnych, w wysokości 1200 złotych, w okresie pierwszych 90 dni posiadania do niego praw.

O dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby mieszkający w Polsce lub obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej. Przyznawany będzie także „cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce i uprawnionym do wykonywania pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Podziel się tymi ważnymi informacjami ze swoimi znajomymi!

Źródło: RMF24