fot. ©Webniusy
in ,

533 zł miesięcznie z ZUS. O tym specjalnym dodatku mało kto wie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwiększył specjalny dodatek od marca 2023 roku. Obecnie, po waloryzacji, wynosi on 533,30 zł miesięcznie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z możliwości uzyskania takiego wsparcia. Kto może się o nie ubiegać? Wyjaśniamy.

Dodatek dla sierót zupełnych

Dodatek ten jest przeznaczony dla sierót zupełnych, czyli dla osób, które pobierają rentę rodzinną, a ich rodzice nie żyją. Również osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłej matce, a ich ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się o ten dodatek.

Przedstawiciele ZUS wyjaśniają, że wysokość dodatku jest stała, ale podlega corocznej waloryzacji, tak jak renta rodzinna. Dodatkowo podkreślają, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych uprawnionych jest do tej samej renty rodzinnej.

Jeśli spełniasz warunki, aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, musisz złożyć wniosek oraz przedstawić dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców oraz w przypadku matki, dokument stwierdzający datę jej zgonu oraz akt urodzenia, z którego wynika, że ojciec jest nieznany.

Dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu wymaganych warunków. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu, lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Źródło: o2.pl, ZUS