fot. © Materiały własne
in

Czy trzeba zdjąć nalepkę kontrolną? Oto nowe przepisy

Od 5 września 2022 r. urzędy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów zaprzestały wydawania nalepek kontrolnych. W związku z tym, jeśli np. zakupimy auto i dokonamy zmiany tablic rejestracyjnych, a tym samym numeru, numer na nalepce nie będzie zgodny z numerem na tablicy. Czy takie auto można prowadzić?

Co z nalepkę kontrolną?

Z dniem 4 września 2022 r. (niedziela), przepisy dotyczące nalepek kontrolnych utraciły ważność. W rezultacie, od 5 września urzędy nie wydają już nalepek, a termin „nalepka kontrolna” zniknął z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W praktyce oznacza to, że przepisy obowiązujące do 3 września nie są już stosowane, jakby w ogóle nie istniały.

Ciekawostką jest fakt, że nawet jeśli policjant chciałby nałożyć mandat za brak nalepki do 3 września i skierować sprawę do sądu (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu), to od 5 września postępowania musiałyby być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że nalepkę można było usunąć z pojazdu znacznie wcześniej, a w razie kontroli odmówić przyjęcia mandatu.

Czy trzeba zdjąć nalepkę kontrolną?

Kierowcy pytają się, czy należy zdjąć nalepkę lub czy można ją zdjąć. Odpowiedzi brzmią: tak, można zdjąć nalepkę, ale nie ma obowiązku jej usuwania. Co jednak, gdy numer na nalepce nie zgadza się z numerem na tablicy rejestracyjnej?

Nie ma problemu z niezgodnością numerów na nalepce i tablicy. Nalepka jest teraz jedynie ozdobą i nie ma związku z przepisami prawa. Co więcej, fani nalepek samochodowych mogą obecnie przykleić nawet dwie, trzy lub więcej nalepek z różnymi numerami rejestracyjnymi, pod warunkiem, że nie utrudniają widoczności kierowcy.