fot. freepik
in

9 milionów Polaków dostanie dodatkowe pieniądze. Znamy już termin i kwotę.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o tym, że już od 25 sierpnia 2022 roku wypłacana będzie czternasta emerytura. Jak się okazuje, nie trzeba pamiętać nawet o żadnym wniosku. Łącznie pieniądze otrzyma 9 mln Polaków.

Po raz pierwszy z czternastą emeryturą Polacy mieli do czynienia w 2021 roku. Choć miało to być świadczenie jednorazowe, inflacja spowodowała, że rząd znów zdecydował się na wypłacenie środków.

Jak zaznacza prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 25 sierpnia ZUS zacznie wypłacać „czternastki”. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu. To znaczy, że nie musimy martwić się o żaden wniosek.

O jakiej kwocie mowa?

Oprócz emerytów wśród osób pobierających pieniądze znajdą się też ci, którym przysługuje rodzicielskie świadczenia uzupełniające, emerytury pomostowe, zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze pojawią się na koncie w jednym przelewie lub zostaną wysłane przekazem pocztowym. Na roczne świadczenie może liczyć 9 mln emerytów, rencistów i wszystkich innych, którzy pobierają świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Jak dowiadujemy się z portalu money.pl, „czternastka” w pełnej wysokości to 1338,44 zł. Świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego, pozostanie jedynie kwestia składki zdrowotnej. Ostatecznie Polacy dostaną 1217,98 zł na rękę.

Żeby można było dostać „czternastkę”, trzeba: być czynnym emerytem lub rencistą (mieć prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń na dzień 24 sierpnia 2022 r.), a także nie przekroczyć ustalonego w danym roku progu dochodowego. W 2022 r. to kwota 4188,44 zł brutto.

W chwili, gdy termin wypłaty pieniędzy przypada przed 25. dniem miesiąca, „czternastka” zostanie wypłacona: 1, 5, 6, 9, 15 i 20 września. Minimalna kwota, jaką będzie można otrzymać, to 50 zł. W przypadku, gdy wyliczona kwota będzie mniejsza, nie dojdzie do wypłacenia świadczenia.

Źródło: o2.pl