fot. freepik.com
in

Bezwarunkowe 1200 zł dla każdego? Znamy szczegóły projektu, o jego istnieniu wiedzą nieliczni.

W ramach Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego dorosły będzie mógł dostać 1200 zł, a dziecko – 600 zł? Jak wyglądałyby zasady przyznawania nowego świadczenia? Polski Instytut Ekonomiczny postanowił wyjaśnić.

Bezwarunkowe 1200 zł dla każdego Polaka?

Projekt dochodu podstawowego ma w założeniu wypłacanie każdemu obywatelowi stałego, comiesięcznego świadczenia finansowego. Prawo do takiego świadczenia miałaby każda osoba, bez względu na źródła utrzymania i to, czym się zajmuje.

Świadczenie miałoby na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb obywateli. Program ten zakłada wypłacanie co miesiąc 1200 zł osobie dorosłej i dodatkowe 600 zł dla dziecka. Jak możemy przeczytać w opracowaniu kancelarii senatu, ma to pomóc wyeliminować problem ubóstwa.

Polski Instytut Ekonomiczny skupił się zarówno na plusach, jak i minusach takiego świadczenia:

„Dochód gwarantowany mógłby odpowiadać na zmieniające się potrzeby współczesnych społeczeństw. Wynika to m.in. z nierównego dostępu do świadczeń socjalnych w przypadku elastycznych form zatrudnienia, czy też zmniejszającego się zapotrzebowania na niektóre kwalifikacje pracowników. Świadczenie wypłacane każdej osobie bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków mogłoby więc być odpowiedzią na ewentualne luki obecnego systemu zabezpieczeń i pomocy społecznej.”

Nie ma jednak żadnej wątpliwości, że projekt Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego obciążyłoby budżet państwa:

„Koszt sfinansowania Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego przy założeniu świadczeń w wysokości 1200 PLN dla osób w wieku produkcyjnym i 600 PLN dla dzieci wyniósłby 376 mld PLN rocznie. Sfinansowanie takiego programu wymagałoby wzrostu podatków, zadłużenia, bądź rezygnacji ze znacznej części obecnych wydatków socjalnych państwa.”

Okazuje się, że tylko niewielka część Polaków zdaje sobie sprawę z istnienia takiego projektu – zaledwie 13 proc. dorosłych.

Co drugi Polak w wieku produkcyjnym jest za tym projektem. Szczególnie odpowiada on tym, którzy nie mają stałego źródła dochodu – zajmują się domem lub są bezrobotne, mają podstawowe wykształcenie lub znajdują się przedziale wiekowym 18-25 lat.

Zaledwie 48 proc. osób aktywnych zawodowo i 44 proc. emerytów zaakceptowało gwarantowane świadczenie pieniężne od państwa. 73 proc. pracujących Polaków zamierzałoby dalej pracować po otrzymaniu dochodu gwarantowanego.

Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu!

źródło: o2.pl