in ,

ZUS może zawiesić emeryturę, jeśli przekroczysz ten limit. Zmiany już od 1 czerwca

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych zasadach dotyczących dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Te ograniczenia są uzależnione od przeciętnej pensji w danym kwartale. Im wyższe wynagrodzenie, tym większa możliwość dorobienia bez wpływu na wysokość renty lub emerytury.

Zawieszenie wypłaty świadczeń

Seniorom pracującym, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ZUS ma prawo do wstrzymania wypłaty świadczeń, jeśli ich zarobki przekroczą odgórnie ustaloną kwotę.

Progi zarobków dla emerytów są ustalane w oparciu o średnie zarobki w danym kwartale. Zgodnie z prawem, emerytura lub renta jest redukowana, kiedy dochód z pracy emeryta przekroczy 70 procent średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Dochód wyższy niż 130 procent średniej płacy wiąże się ze wstrzymaniem wypłat.

Aktualizacja progów zarobkowych dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Nowe limity dorabiania przed emeryturą i rentą uwzględniają wzrost przeciętnej pensji kwartał po kwartale, co pozwala seniorom na większe zarobki bez obaw o obniżenie lub wstrzymanie wypłaty świadczeń przez ZUS.

Z oświadczenia prezes ZUS z dnia 15 maja opublikowanego w Monitorze Polskim wynika, jakie sumy odpowiadają 70 i 30 procentom średniej płacy. Średnie wynagrodzenie według danych GUS wzrosło w pierwszym kwartale roku z 6733,49 zł do 7124,26 zł. 70 procent tej kwoty wynosi 4987,00 zł.

Jeśli dochód seniora przekroczy tę kwotę, ZUS proporcjonalnie zmniejszy mu świadczenie. Przychód wyższy niż 130 procent przeciętnej pensji, czyli 9261,60 zł, spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS. Nowe limity wchodzą w życie 1 czerwca 2023 roku.

Osoby korzystające z renty lub wcześniejszej emerytury, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać o tych limitach. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Niektórzy renciści również nie mają limitów. Dotyczy to osób pobierających renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej.