in

Poczta polska może Cię skontrolować. Masz czas tylko do 25 stycznia.

Abonament RTV jest obowiązkowy dla posiadaczy radia lub telewizora w Polsce. Poczta Polska jest odpowiedzialna za egzekwowanie opłat abonamentowych i może przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia, czy opłata została uiszczona.

Abonament RTV w 2023 roku

W 2023 roku opłaty abonamentowe wzrosły w porównaniu z latami ubiegłymi. Miesięcznie za posiadanie radioodbiornika trzeba zapłacić 8,70 zł, co daje roczną kwotę 104,40 zł. Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie, co daje roczną kwotę 327,60 zł.

Termin płatności

Rejestracja odbiornika radiowo-telewizyjnego jest obowiązkowa dla każdego obywatela według prawa.

Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej w ciągu 14 dni od zakupu lub online przez stronę internetową Poczty Polskiej. Abonament RTV jest płatny co miesiąc i termin płatności to 25. dzień pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Co grozi za niepłacenie abonamentu?

Niepłacenie abonamentu RTV grozi karą w wysokości 30-krotności jego wysokości, w 2023 roku kara za radioodbiornik wynosi 261 zł, a za telewizor 819 zł.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych?

Istnieją pewne wyjątki od obowiązku płacenia abonamentu RTV:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza
  • miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.