in ,

6200 zł każdego miesiąca od ZUS-u. Jest tylko jeden warunek

Dodatkowe pieniądze na starość zawsze się przydadzą, zwłaszcza gdy mowa o wyjątkowym wsparciu dla stulatków. Od marca 2024 roku osoby, które ukończą 100 lat, mogą liczyć na specjalną emeryturę honorową w wysokości 6 246,14 zł. Jakie są warunki przyznania tego świadczenia i jak przebiega proces jego uzyskania? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Emerytura honorowa

W obliczu rosnących kosztów życia, każda dodatkowa pomoc finansowa jest mile widziana, szczególnie dla osób w podeszłym wieku. Stulatkowie w Polsce mogą cieszyć się nie tylko z osiągnięcia imponującego wieku, ale także z dodatkowego wsparcia finansowego. Od 1 marca 2024 roku, wszyscy, którzy przekroczą sto lat, otrzymają emeryturę honorową w wysokości 6 246,14 zł miesięcznie.

Emerytura honorowa to specjalny dodatek do comiesięcznych świadczeń, przyznawany z uwagi na wyjątkowy wiek. Od marca 2024 roku jego wysokość wynosi 6 246,14 zł. Świadczenie to wypłacane jest dożywotnio, stanowiąc dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów.

Aby otrzymać emeryturę honorową, należy spełnić jedno podstawowe kryterium – ukończenie 100 lat. Osoby urodzone po 1 marca 1924 roku, które osiągną ten wiek, automatycznie kwalifikują się do otrzymania tego dodatku. Jak wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, jedynym warunkiem jest ukończenie 100 lat, niezależnie od stażu pracy czy wysokości pobieranej emerytury lub renty.

Proces przyznawania świadczenia

Dla osób, które już otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u, proces przyznawania emerytury honorowej odbywa się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. ZUS sam dokonuje wszelkich formalności. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku seniorów, którzy nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS-u. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku oraz dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

Warto również zauważyć, że emerytura honorowa nie podlega waloryzacji. Oznacza to, że kwota przyznana w dniu setnych urodzin pozostaje niezmienna przez cały okres jej wypłacania.

Dodatkowe pieniądze, jakie stulatkowie otrzymują w postaci emerytury honorowej, stanowią istotne wsparcie, pomagając w pokryciu codziennych wydatków i poprawiając jakość życia w późniejszych latach.