in

Prezydent podpisał ustawę. „250 plus” właśnie wchodzi w życie.

Prezydent Polski podpisał ustawę, dzięki której będzie można otrzymać 250 zł dofinansowania na zakup telewizora w związku ze zmianą standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej.

Cel ustawy to „doprecyzowanie przesłanek uzyskiwania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, jaki jest niezbędny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej”.

Zmiana systemu nadawania telewizji cyfrowej

Dotychczasowy system nadawania telewizji cyfrowej zmienia się z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC , a to dla niektórych gospodarstw domowych będzie wiązało się z wymianą odbiornika telewizyjnego na nowszy.

Dzięki ustawie będzie można uzyskać świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera lub odbiornika telewizyjnego. Podpisana przez prezydenta ustawa różnicuje wysokość świadczenia według kryterium rodzaju odbiornika cyfrowego.

– „Jeżeli odbiornik nie będzie zawierał wyświetlacza obrazu (dekoder) wysokość świadczenia wyniesie 100 zł. Natomiast świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego zawierającego wyświetlacz obrazu (telewizor) wynieść ma 250 zł” – zaznaczono.

Przejście na nowy standard nadawania odbędzie się w czterech etapach:

pierwszy etap – od 28 marca 2022 roku – będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego,

drugi etap – od 25 kwietnia 2022 roku – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,

trzeci etap – od 23 maja 2022 roku – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego,

czwarty etap – od 27 czerwca 2022 roku – województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Dlaczego zmiana jest konieczna?

Przejście na nowy standard telewizji naziemnej został zaplanowany na ten rok przez Komisję Europejską. Taki zabieg był konieczny, aby uwolnić częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Zmiana zapewni także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

Źródło: radiozet.pl