in

1500 złotych miesięcznie dla rodziców? Oto, jaki warunek trzeba spełnić

W odpowiedzi na rosnące potrzeby współczesnych rodzin, rządowy program „Aktywny rodzic”, znany powszechnie jako „babciowe”, ma zostać uruchomiony w nadchodzących miesiącach 2024 roku. Z inicjatywy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej, program ten kieruje swoje działania na wsparcie rodziców powracających do pracy. Znamy szczegóły.

Korzyści programu i warunki otrzymania wsparcia

W Polsce rodzice mają dostęp do różnorodnych form wsparcia, zarówno od strony rządowej, jak i społecznościowej. Wachlarz dostępnych programów i inicjatyw pokazuje, że rodzicielstwo jest tematem wielowymiarowym, wymagającym zróżnicowanych rozwiązań. Od wsparcia finansowego po edukacyjne i opiekuńcze, polscy rodzice mogą korzystać z wielu opcji dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Jednym z kluczowych aspektów tej pomocy jest wsparcie finansowe, takie jak programy „500 plus” czy nowo wprowadzony „Aktywny rodzic”, znany również jako „babciowe”. Te inicjatywy zapewniają bezpośrednią pomoc finansową, która może być wykorzystana na różne cele związane z opieką nad dziećmi.

„Aktywny rodzic” prezentuje unikalne podejście do wsparcia rodzinnego, oferując miesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł. Ta znacząca pomoc finansowa jest przeznaczona dla matek, które decydują się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Fundusze te mają na celu ułatwienie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, co otwiera wiele możliwości.

W celu skorzystania z programu, matki muszą podjąć aktywność zawodową zanim ich dziecko osiągnie trzeci rok życia. Świadczenie ma charakter elastyczny, pozwalając na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w różnych formach, w tym opiekunki czy też żłobka.

„Aktywny rodzic” 2024 – kiedy dokładnie?

Wiceminister Gajewska zapowiada uruchomienie programu w trzecim kwartale 2024 roku. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga skrupulatnego przygotowania i przemyślanej strategii implementacji.

Podobnie jak w przypadku innych programów socjalnych, „Aktywny rodzic” będzie prawdopodobnie zarządzany przez ZUS. Proces składania wniosków o świadczenia oraz ich wypłata będą odbywać się w ustalonych okresach rozliczeniowych, trwających od czerwca do końca maja następnego roku. Warto zaznaczyć, że świadczenie będzie przyznawane do momentu, gdy dziecko osiągnie 36 miesięcy.

Inicjatywa „Aktywny rodzic” stanowi znaczący krok w kierunku wsparcia rodziców, którzy chcą łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne. Zaproponowane rozwiązania finansowe mają szansę przynieść realną poprawę jakości życia wielu rodzin, ułatwiając powrót matek na rynek pracy przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej opieki ich dzieciom.