in

15 przykładów drastycznych zmian, jakie zachodzą na naszej planecie.

Nasza piękna planeta zmienia się pod wpływem czynników naturalnych i ludzkiej działalności.

W niektórych miejscach zmienia się nie do poznania, a wiele z tych zmian jest nieodwracalnych.

1. Nevada w roku 1984 i w roku 2007

Zdjęcia pokazują rozrost Las Vegas i wysychające jezioro Mead. Szybki rozwój miasta i idące za tym zwiększone zapotrzebowanie na wodę, spowodowało znaczny spadek poziomu wody w jeziorze.

2. Meksyk stan poziomu wód w rzecze

Zdjęcia pokazują szczytowy poziom wód w 1984 roku i stan wód w czasie suszy w 2007 roku.

3. Himalaje – topniejący lodowiec w roku 1956 i 2007

4. Kair – ekspansja miasta rok 1987 i 2014

5. Lodowiec w Peru zamienił się w jezioro 1987 i 2011 rok

6. Wpływ zapory na naturę, Paragwaj 1985 i 2010

Budowa hydroelektrowni poprawiła zaopatrzenie w energię i wodę, a jednocześnie pozbawiła schronienia 10 000 gatunków zwierząt z tych obszarów.

7. Lodowiec w Parku Narodowym Yosemite stracił już 80 % swojej powierzchni (1883 – 2015)

8. Projekt siedem Tam miał rozwiązać problem zasilania. Turcja rok 1987 i 2011

W efekcie przepływ wody spadł, a ekosystem dramatycznie ucierpiał.

9. Powodzie w Kambodży. Fotografie zrobione przed i w trakcie powodzi tego samego roku (2013)

10. Topnienie lodowców (Alaska, 1941 – 2004)
 

 

 
11. Wysychający zbiornik wodny na rzece Rio Grande (Nowy Meksyk, 1991 – 2011)
 

 

 
12. Wysychające jezioro Urmia w Iranie fotografie z roku 1985 i 2010
 
Budowa tamy i długotrwałe susze, spowodowały, że jezioro zmniejszyło swoją objętość o 60 procent. To spowodowało zwiększenie zasolenia, które przyczyniło się do wyginięcia ryb i niedostarczania pożywienia wielu gatunkom ptaków. Jezioru grozi całkowite wyschnięcie.
 

 

 
13. Zmiany na rzecze Missouri (Nebraska, 2011 – 2012)
 
W ciągu zaledwie roku susza spowodowała znaczny spadek poziomu rzeki.
 

 

 
14. Drastyczne zmiany krajobrazu na Alasce. Pierwsze zdjęcie wykonano w 1891, drugie w 2005 roku.
 

 

 
15. Luizjana. Skutki huraganu Katrina rok 1983 i 2011.
 
Zdjęcia pokazują krajobraz przed i po huraganie Katrina w 2005 roku.
 

 

 
Jeśli nic nie zmienimy, doprowadzimy środowisko do degradacji. Bez opamiętania eksplorując je zdajemy się zapominać o tym, że ziemia bez nas żyć będzie, my bez niej niestety nie.